Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Beläggningsarbetet på landsvägarna sommaren 2017 börjar efter första maj i NTM-centralen i Södra Österbottens entreprenader (landskapen i Österbotten)

I NTM-centralen i Södra Österbottens område börjar beläggningsarbetet 4.5.2017 i Alahärmä och fortsätter med två entreprenörers kraft ända till oktober.

Skanska Asfaltti Oy börjar beläggningsarbetet för år 2017 den 4 maj 2017 på riksväg 19 på avsnittet Alahärmä–Voltti med att fräsa upp den nuvarande beläggningen. På vägen utförs mätningar redan dagen före och det egentliga beläggningsarbetet utförs 8–12.5.2017. I maj inleds också beläggningsarbetet på en del av vägarna i Ylihärmä centrum, riksväg 8 i Karleby, stamväg 68 på avsnittet Esse–Jakobstad samt landsväg 750 på avsnittet Räyrinki–Patana. I Skanska Asfaltti Oy:s entreprenad finns sammanlagt 18 beläggningsobjekt och enligt uppgifterna just nu blir beläggningsarbetet i entreprenaden färdigt i september.

Lemminkäinen Infra Oy börjar beläggningsarbetet på stamväg 67 i Kurikka 17.5.2017. Under maj månad belägger Lemminkäinen Infra Oy dessutom landsväg 685 på avsnittet Kurikka–Jurva. I Lemminkäinen Infra Oy:s entreprenad ingår sammanlagt 22 beläggningsobjekt. Enligt uppgifterna just nu blir beläggningsarbetet i entreprenaden färdigt i oktober.

På vägarbetsplatserna gäller sänkt hastighetsbegränsning och de som rör sig på vägarna ombeds vara försiktiga när de kör i närheten av arbetsplatsen. Hastighetsbegränsningarna återställs först när vägmärkningarna är målade.

- Tidtabellen för beläggningsarbetet preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommaren. Vi informerar mer om dessa under sommaren, konstaterar ingenjör Timo Kulmala på NTM-centralen.

Aktuell information finns på Trafikverkets webbplats.

Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:                                         

  • Ingenjör Timo Kulmala, tfn 040 542 7676

Regional information