Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Beläggnings- och vägmärkningsarbeten på landsvägarna i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

I NTM-centralen i Södra Österbottens område kommer ca 350 km väg att få ny beläggning i sommar, vilket är 100 km mindre än i fjol. I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten använder NTM-centralen i Södra Österbotten ca 17 miljoner euro för beläggning, lappning och vägmärkning av landsvägar, vilket är ca 3 miljoner mindre än i fjol.

I hela landet är s.k. reparationsskuldspengar, som beviljats av regeringen, disponibla till ett dubbelt belopp jämfört med i fjol, dvs. 200 miljoner euro, och även i NTM-centralen i Södra Österbottens område mer än 9 miljoner euro. I år riktas denna tilläggsfinansiering till de mest omfattande strukturförbättringarna, t.ex. längs stamväg 63 på avsnittet Evijärvi–Ina, för broar och för grusvägar. Av dessa tilläggsanslag används 3 miljoner euro för att göra ny beläggning på landsvägarna.

För inkommande sommar konkurrensutsattes två vägbeläggningsentreprenader på NTM-centralen i Södra Österbottens område. Den ena vanns av Skanska Asfaltti Oy (4,8 miljoner euro) och den andra av Lemminkäinen Infra Oy (5,5 miljoner euro).

Cleanasol Oy ansvarar för vägmärkningarnas skick under åren 2017–2020 i enlighet med ett serviceavtal. Cleanosol vann konkurrensutsättningen som ordnades i vintras. Vägmärkningarnas avtalspris är 2 miljoner euro/år.

Vägnätets skick försämras allt snabbare. Trots att beläggningsprogrammet var nästan rekordartat omfattande år 2016, ökade antalet vägavsnitt i dåligt skick både på huvudvägarna och i det övriga belagda vägnätet.

- Landsvägarnas struktur börjar komma till sin vägs ände och lätta beläggningsmetoder som tillämpats i flera år, tunna beläggningar och de senaste 4 årens våta vintrar avspeglas i att landsvägarnas skick försämras allt snabbare, konstaterar NTM-centralens verksamhetsstyrningschef Jarmo Eskola.

- Särskilt vägstommen har försämrats mycket och via detta försämras även vägens bärkraft. Det kommer att vara verkligen dyrt att reparera dessa skador, tillägger Eskola.

Alla beläggningsobjekt har ännu inte konkurrensutsatts. Efter vårens och sommarens konditionsgranskningar och -mätningar blir resten av beläggningsobjekten klara. Totalt kommer nästan 50 objekt att beläggas.  På samma sätt kommer även lappningarna av fåror i vägarna att klarläggas senare i vår. Lappningsarbetet utförs av NCC Industry Oy.

Tidtabellen för beläggningsarbetet preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommaren.

Vägarna beläggs med "Er" i åtanke. Ta det lugnt på vägarbetsplatserna.

  • Minska farten - för din egen och andras säkerhet.
  • Var beredd på avvikande trafikarrangemang.
  • Ha tålamod, tillfälliga köer kan inte undvikas.
  • Var beredd på att stanna.
  • Följ trafikmärkena.

Beläggningsarbeten karta

Beläggningsarbeten tabell


Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:

  • Ingenjör Timo Kulmala tfn 040 542 7676

Regional information