Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Beläggningsarbetet på landsvägarna sommaren 2016 (NTM-centralen i Södra Österbotten)

I NTM-centralen i Södra Österbottens område kommer i sommar ca 450 km väg att få ny beläggning, vilket är mer än 100 km mer än i fjol.  I Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten använder NTM-centralen i Södra Österbotten ca 19 miljoner euro för beläggning och lappning av landsvägar, vilket är ca 5 miljoner mer än i fjol. Det är s.k. reparationsskuldspengar som används för detta ändamål. I NTM-centralen i Södra Österbottens område utförs beläggnings- och lappningsarbetet sommaren 2016 av Skanska Asfaltti Oy och Lemminkäinen Infra Oy.  

Med nuvarande finansiering förmår endast de livligast trafikerade huvudvägarna (längd 1000 km) hållas i nuvarande skick. Längs dessa, i regel riksvägar, är mindre än 60 km sträckor i dåligt skick. Andra belagda vägars (längd 5000 km) skick blir sämre hela tiden, trots att reparationsskuldsfinansieringen riktas just till dessa vägar. Av dessa vägar är redan nästan 700 km i dåligt skick.  Varje år ökar antalet vägar i dåligt skick med en fjärdedel i de österbottniska landskapen.

Finansieringen för beläggning av landsvägar har legat på samma nivå i åratal. Det låga världsmarknadspriset på olja avspeglas via bitumenpriset på beläggningspriserna. Den milda vintern och temperaturer på båda sidorna av nollstrecket har brutit ner beläggningarna kraftigt. Lappade vägar och tunna beläggningar håller inte för belastningen av väder och trafik. I det övriga trafiknätet påverkas beläggningarnas skick även av fukten som tränger in i vägkonstruktionerna såsom även av att landsvägsstommen är gammal och vägstommen förfaller på grund av det.

De viktigaste beläggningsobjekten på landsvägarna sommaren 2016 är:

Riksväg 3 Jalasjärvi – Koskenkorva
Riksväg 16 Ylistaro – Lappo
Riksväg 16 Hoisko – Möksy
Riksväg 18 Keskikylä – Väätäiskylä (NTM-centralen i Mellersta Finland)
Stamväg 44 NTM-centralen i Egentliga Finlands gräns – Kauhajoki
Landsväg 687 Jurva – Östermark
Landsväg 747 Ytteresse – Åsbacka

Dessutom finns betydande objekthelheter i Soini i riktning mot Alajärvi och i Mellersta Finland i Karstula och Multiala.

Karta

Tidtabellen för beläggningsarbetet preciseras senare och det kan också bli ändringar av objekten under sommaren. Vi försöker informera om tidtabellerna och ändringarna även i Twitter @EPELYkeskus.

Aktuell information finns på Trafikverkets webbplats http://liikennetilanne.liikennevirasto.fi

Mer information om NTM-centralen i Södra Österbottens beläggningsarbeten:

  • Ingenjör Timo Kulmala, tfn 040 542 7676

Regional information