Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Stora förändringar i områdesentreprenörernas marknadsandelar inom landsvägsunderhållet

Trafikverkets årliga konkurrensutsättning av entreprenaderna för löpande drift och underhåll på landsvägarna har avgjorts. I år stod 19 entreprenader i tur att konkurrensutsättas och i största delen av dem byts entreprenören ut.

De konkurrensutsatta entreprenaderna var Lahtis, Heinola, Loimaa, Sastmola, Kristinestad, Alavo, Tammerfors, Sastamala, Kiuruvesi, Pielavesi, Nyslott, Viinijärvi, Jyväskylä, Keuru, Uleåborg, Siikalatva, Pyhäjärvi, Pello och Rovaniemi. Det kom in en aning färre anbud än under den föregående omgången, i medeltal 3,5 godkända anbud per entreprenad. Nio olika entreprenörer deltog i anbudsförfarandet, men entreprenaderna fördelades till slut mellan bara fyra entreprenörer. Värdet på de erhållna anbuden uppgick till sammanlagt 220 miljoner euro.

Lemminkäinen Infra Oy ökade sin marknadsandel mest (+3,6 %), då de fick tre nya entreprenader. Destia Oy tappade den största marknadsandelen (-5,9 %), då de tog hem fyra gamla och tre nya entreprenader, men samtidigt gick miste om åtta tidigare entreprenader. NCC Suomi Oy (+1,5 %) och YIT Rakennus Oy (+0,9 %) lyckades också öka sina andelar.

De centrala uppgifterna i områdesentreprenaderna består av vinterväghållning, skötsel av grusvägars yta, grönområdes- och renhållningsarbeten, underhåll av olika slags utrustningar och anordningar som t.ex. vägmärken, lappning av beläggningar samt att delta i skötseln av myndighetsuppgifter som hör till beställaren. NTM-centralerna övervakar driftsarbetena.

Läs mera:


Regional information