Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Maanteiden 18136, 18137 ja 18178 parantaminen Pyhäjoen taajamassa (Pohjois-Pohjanmaa)

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on käynnistänyt yhdessä Pyhäjoen kunnan kanssa katu- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Pyhäjoen keskustaajaman läpi kulkevalle Vanhatielle (Mt 18136, Mt 18137) välille Museosilta - Vt 8 liittymä (Vihannintie) sekä Virastotielle (Mt 18178).

Tiesuunnitelman laatiminen on aloitettu syksyllä 2016. Tiesuunnitteluvaiheen aikana on järjestetty alueen asukkaiden kuulemiseksi yleisötilaisuus 6.2.2017. Suunnittelu jatkuu katusuunnitelmien laatimisena, jota tehdään asemakaavoitusprosessin rinnalla. Tiet muutetaan kadunpitopäätöksellä kaduiksi.

Rakennustoimenpiteet kohdistuvat Vanhatielle yhteensä noin 2 kilometrin tiejaksolle välillä Museosilta – Vihannintie sekä Virastotielle.

Keskusta alueella toimenpiteet sijoittuvat Vanhatien välille Pajahaantie – Pappilantie sekä jaksolle Isorannantiestä Vt 8 liittymään ja Virastotielle. Suunnitelmaan sisältyy Tiiramaantien ja Isorannantien liittymien parantaminen sekä välin Hourulantie – Pappilantien parantaminen. Suunnitelma sisältää liittymissä liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä, kuten liittymien korotuksia, suojatie-saarekkeiden rakentamista, tonttiliittymien järjestelyjä, kevyen liikenteen yhteyksiä sekä valaistuksen uusimisen.

Suunnitelmaa laaditaan yhteistyössä Pyhäjoen kunnan ja asianosaisten sidosryhmien kanssa.

Hankkeiden ensisijaisena tavoitteena on esittää toimenpiteet, joilla Vanhatien liikenteen sujuvuus, turvallisuus ja esteettömyys voidaan taata. Toimenpiteissä otetaan huomioon kaikki liikkumismuodot ja että liikenneympäristö on sopusoinnussa maankäytön kanssa. Ratkaisujen tavoitteena on ylläpitää Vanhatien raittimaisuutta, mutta korostaa ydinkeskustaa taajaman keskipisteenä.

Suunnittelutyö on käynnistetty elokuussa 2016. Tiesuunnitteluvaiheen aikana on järjestetty alueen asukkaiden kuulemiseksi yleisötilaisuus 6.2.2017. Tilaisuudessa esiteltiin laadittuja  suunnitelmaluonnoksia ja –ehdotuksia sekä otettiin vastaan suunnitelmaa koskevaa palautetta.

Tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa 2017, jonka jälkeen se asetetaan nähtäville kunnan ilmoitustaululle 30 päivän ajaksi, jolloin kansalaisilla on mahdollisuus jättää muistutuksia suunnitelmasta. 

Katusuunnitelmien valmistuttua hankkeista laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Hankkeen rakennuskustannusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Hankkeiden rakentamiseksi ei vielä ole rahoitusta.
 

Lisätietoja:

Hankevastaava Ari Kuotesaho, puh. 0295 038 259, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
Hankintapalvelukonsultti Tuomas Vulli, puh. 040 595 7440, Tv Infraconsulting Service Oy,
Tekninen johtaja Pirkko Tuuttila, puh. 040 359 6050 ja tekninen johtaja Aimo Korpi 040 359 6050, Pyhäjoen kunta,
Projektipäällikkö Seppo Parantala, puh. 040 844 1912, Ramboll Finland Oy.


Regional information