Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Sysselsättningsöversikt för mars (NTM-centralen i Österbotten)

Trender:

  • Österbotten har fortfarande den lägsta arbetslöshetsgraden.
  • Arbetslösheten ökade långsammare.
  • Antalet lediga arbetsplatser var en aning färre än föregående år.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande ökade speciellt i Vasaregionen.
  • Antalet arbetslösa arbetssökande ökade mest bland åldersgrupperna ungdomar och 60–64-åriga.
  • Andelen män av arbetslösa arbetssökande är högre än kvinnor.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen ökade från februari.

Läs hela översikten här (pdf).

Briefly in English (pdf)

 


Regional information