Navigeringsmeny

Nyheter 2020

Regional information

Nyheter 2020


​​​​Ändringarna i landskapsindelningen påverkar NTM-centralernas verksamhet

Ändringarna i landskapsindelningen enligt statsrådets beslut från och med den 1 januari 2021 är:

  • Heinävesi kommun flyttas från Södra Savolax till landskapet Norra Karelen
  • Jorois kommun flyttas från Södra Savolax till landskapet Norra Savolax
  • Itis kommun flyttas från Kymmenedalen till landskapet Päijänne-Tavastland
  • Kuhmois kommun flyttas från Mellersta Finland till landskapet Birkaland
  • Storkyro kommun flyttas från Österbotten till landskapet Södra Österbotten

NTM-centralernas verksamhetsområden grundar sig på landskapen, så deras verksamhetsområden ändras enligt statsrådets beslut. NTM-centralerna vidtar nödvändiga förebyggande åtgärder till följd av ändringarna.

Man kommer att meddela kunderna per brev om kundrelationer för personkunder och företagskunder som bor i kommunerna som flyttas samt om överföringen av anhängiga förvaltningsärenden till en annan NTM-central.

Överföringen av oavslutade ärenden och kundrelationer och skötseln av ärenden enligt den nya landskapsindelningen kan egentligen börja först 1.1.2021. Då överförs anhängiga förvaltningsärenden och andra ärenden samt klientrelationer, om behörigheten i dem bestäms enligt lagen utifrån klientens hemkommun eller placeringskommun.

Läs mer: