Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Luomuviljelyyn ja ympäristön hoitoon kiinnostusta Etelä-Savossa (Etelä-Savo)

Luomuviljely, maaseutumaiseman hoito ja vesistökuormitusta vähentävien kosteikoiden hoito kiinnostaa eteläsavolaisia viljelijöitä. Hakemuksia näihin toimiin saapui 15.6.2017 päättyneessä haussa Etelä-Savon ELY-keskukselle yhteensä 85 kappaletta.

Luomuviljelyn suosio jatkuu Etelä-Savossa - luomuala nousee yli 500 hehtaarilla

Luonnonmukaisen tuotannon hakemuksia saapui yhteensä 24 kappaletta. Niistä kokonaan uusia luomuviljelyn aloittavia oli 10 ja 14 viljelijää haki tavanomaisessa tuotannossa olevien peltojen liittämistä luomutuotantoon.

Luomuviljelyssä oleva peltoala nousee tänä vuonna Etelä-Savossa yli 11 000 hehtaarin eli lähes 16 % peltoalasta. Luomumaatiloja on Etelä-Savossa noin 280 kappaletta.

Kiinnostusta myös ympäristön hoitoa edistäviin ympäristösopimuksiin

Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoidon viisivuotisia hoitosopimuksia haettiin 38 ja kosteikkojen hoitoa neljä.

Etelä-Savon ELY-keskuksella oli vuonna 2016 voimassa yhteensä 282 ympäristösopimusta, joista 20 koski kosteikon hoitoa, 214 maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maisemanhoitoa ja 48 alkuperäisrotujen kasvattamista. Kosteikon hoidon sopimukset käsittivät 79 hehtaaria ja maatalousluonnon ja maisemanhoidon sopimukset 2 177 hehtaaria. Lisäksi voimassa oli 58 aiempien ohjelmakausien erityistukisopimusta.

Kosteikkojen ja perinnebiotooppien perustamiseen 19 hakemusta

Maatalouden vesistökuormitusta vähentävien kosteikkojen perustamiseen tuli ELY-keskukseen viisi hakemusta ja luonnon monimuotoisuutta edistävien perinnebiotooppien alkuraivaukseen ja aitaamiseen 14 hakemusta.

Lisätietoja:

Johtava asiantuntija Ossi Tuuliainen, ossi.tuuliainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 098

Maaseutuasiantuntija Hillevi Teittinen (luomu ja ympäristösopimukset), hillevi.teittinen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 135

Rahoitusasiantuntija Kaija Siikavirta (kosteikkojen ja perinnebiotooppien perustaminen), kaija.siikavirta(at)ely-keskus.fi, 0295 024 087


Regional information