Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Lumivallien madaltaminen ja sohjo-ojien tekeminen jo käynnissä Kemin alueella (Lappi)

Keväästä 2017 alkaen lumivallien madaltamista ja sohjo-ojien tekemistä aikaistetaan merkittävästi Kemin hoitourakan alueella, jotta lumesta sulava vesi ei pääsisi imeytymään tierakenteeseen ja vaurioittamaan päällysteitä. Samalla polannejään määrä tien reunassa vähenee ja keväisin lumivalleista sulavan veden jäätyminen päällysteen pinnalle vähenee, mikä parantaa myös liikenneturvallisuutta.

Sohjo-ojien tekeminen tarkoittaa sitä, että lumivallia siirretään niin, että tien luiskan yläreuna paljastuu tien pinnan tason alapuolelle. Sohjo-ojien tekemisen yhteydessä myös tien reunassa oleva lumi-/jääpolanne poistetaan.

Toimenpiteet ovat osa "Päällysteiden ennakoivan hoidon ja kunnossapidon projektia, PEHKO 2015 – 2025" Projektin tulokset vahvistavat aiempia tutkimustuloksia siitä, että etenkin teiden hyvällä kuivatuksella saavutetaan merkittäviä säästöjä päällysteiden ylläpitokustannuksissa. Tämän vuoksi Kemin hoidon alueurakassa on nostettu kuivatuksen hoidon vaatimuksia talvihoidon käytännöissä ja yksityisteiden liittymien kuivatuksessa.

Tienkäyttäjiä pyydetään huomioimaan kuivatustoimenpiteiden aiheuttamat muutokset teillä ja noudattamaan varovaisuutta.


Regional information