Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Nederbörden under slutet av veckan syns i de österbottniska vattendragen (Landskapen i Österbotten)

Vattenståndet och vattenföringen i åarna och älvarna i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten har stigit snabbt under veckoslutet. Också vattenståndet i sjöarna stiger. Under de senaste dagarna har det regnat tämligen mycket i de österbottniska landskapen. I många ådalar har det mellan torsdag och söndag regnat mer än 50 mm, vilket motsvarar den genomsnittliga regnmängden i juni. De kraftiga regnen har också orsakat dagvattenflöden i flera tätorter.

Som en följd av regnet har vattenståndet i Lappo å stigit med ca tre meter i Liinamaa i Kauhava och vattnet når upp till de lägst belägna åkrarna. I nedre loppet av Lappo å i Keppo i Nykarleby var vattenföringen tidigt på söndagsmorgonen 65 m3/s och tidigt på måndagsmorgonen 155 m3/s, vilket motsvarar en översvämning som inträffar i genomsnitt en gång på 1–2 år.

I nedre loppet av Kyro älv i Skatila i Korsholm blev vattenföringen nästan fem gånger större under söndagen. På söndagsmorgonen var den första observationen knappa 30 m3/s, men den sista på kvällen var redan uppe i 140 m3/s. I Ylistaro i Hanhikoski har vattenståndet under veckoslutet stigit med dryga två meter och i Nikkola med 1,5 meter. Under veckoslutet har NTM-centralen i Södra Österbotten reparerat dataförbindelser som sannolikt skadats av åskan och som ledde till problem med att förmedla information från de hydrologiska mätstationerna bl.a. i Kyro älv.

I Allmänningsforsen i Närpes å var vattenföringen på söndagsmorgonen knappa 4 m3/s och ett dygn senare drygt 30 m3/s. I den konstgjorda sjön Kivi- och Levalampi steg vattenståndet under veckoslutet med knappa 10 cm. Längs Närpes å låg vatten på åkrarna på söndagen bl.a. på den stora slätten vid gamla Jurvanjärvi. För att minska olägenheterna har NTM-centralen i Södra Österbotten minskat avtappningen från den konstgjorda sjön.

Vatten har ställvis runnit ut på åkrarna även i andra ådalar, bl.a. längs Malax å och Vörå å. Också mindre bäckar och diken har nått flödesnivåer. Vattenståndet i rinnande vatten kommer att börja sjunka senast under tisdagen, om uppehållsvädret fortsätter. Vattenståndet i sjöarna fortsätter att stiga längre, eftersom sjöarna reagerar långsammare på förändringar i väderläget.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461
  • Chef för gruppen för reglering och dammsäkerhet Tommi Mäki, tfn 0295 027 882
  • Enhetschef, vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919

Regional information