Navigeringsmeny
Uutiset 2014

Nyheter 2014

Nyheter

319 900 arbetslösa arbetssökande i oktober

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns i slutet av oktober sammanlagt 319 900 arbetslösa arbetssökande. Det är 30 300 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 5 300. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i oktober 7 000 färre sysselsatta än ett år tidigare. Arbetslöshetsgraden var 8,3 procent, dvs. 0,9 procentenheter högre än ett år tidigare.

Läs mera:

Regionala sysselsättningsöversikter:                                                             


Regional information