Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Sysselsättningsöversikt oktober (NTM-centralen i Österbotten)

Rubriker:
  • Ökningen av antalet arbetslösa hölls liksom i september på en låg nivå inom området, situationen i övriga landet blev småningom också bättre.
  • Arbetslösheten bland personer under 25 år minskade för första gången på över tre år inom området för NTM-centralen i Österbotten.
  • Alltjämt mindre nya lediga arbetsplatser.
Läs hela översikten här.

Regional information