Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Sysselsättningsöversikt för oktober (Österbotten, Mellersta Österbotten)

Trender:

  • Området för NTM-centralen i Österbotten har den lägsta arbetslöshetsgraden i Fastlandsfinland, 7,1 %.
  • Arbetslösheten minskade med 20,4 % jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol.
  • Ungdomsarbetslösheten minskar fortsättningsvis. Antalet arbetslösa under 25 år var 30,4 % färre än för ett år sedan.
  • Långtidsarbetslösheten minskar.
  • Antalet lediga arbetsplatser var sammanlagt 2 265, vilket var 352 platser (+ 18,4 %) fler än för ett år sedan.
  • Antalet personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättningen minskade en aning jämfört med motsvarande tidpunkt i fjol, antalet deltagare var totalt 5 444 personer.
  • Av de arbetslösa arbetssökandena var 477 personer permitterade på heltid i oktober, vilket är 630 (-56,9 %) färre än för ett år sedan.

Läs hela översikten

Briefly in English

www.temtyollisyyskatsaus.fi/pohjanmaa.aspx


Regional information