Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lisäraha maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen tulee tarpeeseen (Pirkanmaan ELY-keskus)

Työ- ja elinkeinoministeriö jakoi ELY-keskuksille kotoutumiskoulutukseen yhteensä 20 miljoonaa euroa. Pirkanmaan osuus määrärahasta on 1 580 000 euroa. Määräraha tullaan käyttämään maahanmuuttajien kotouttamiskoulutukseen. Käytännössä kotouttamiskoulutuksen hankinta ja toteutus menee niin, että ELY-keskus kilpailuttaa ja hankkii koulutuksen, TE-toimistot kartoittavat maahanmuuttajien koulutustarpeet ja kilpailutetut palveluntuottajat vastaavat koulutuksesta. Lisämäärärahalla voidaan ostaa uusien koulutusten aloituksia loppukeväälle ja ensi syksyyn. Samalla käynnistyy myös valtakunnallinen kotoutumiskoulutuksen uudistaminen alueilla.

"Pirkanmaalla on jo otettu käyttöön osia uudenmuotoisesta kotouttamiskoulutuksesta, joka koostuu eri aihekokonaisuuksien koulutusmoduuleista. Tästä kokonaisuudesta valitaan toteutettavaksi kunkin maahanmuuttajan yksilöllisiä tarpeita vastaava kokonaisuus. Koulutuksessa painotetaan käytännönläheisyyttä, ammatillista sisältöä ja työelämälähtöisyyttä. Esimerkiksi suomenkielen koulutuksessa lisätään henkilön kielitaidon kasvaessa ammattisanastoa, jotta työpaikoilla kommunikointi sujuisi mahdollisimman hyvin. Nyt saatu lisämääräraha mahdollistaa sen, että voimme vastata paremmin maahanmuuttajien koulutustarpeisiin. Tällä hetkellä koulutusta toteuttavat kilpailutetut kouluttajat Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, Onnenkieli Oy, Spring House Oy ja Tampereen seudun ammattiopisto. Syksyllä käynnistyy uusi palveluntuottajien kilpailutus, jossa otetaan käyttöön vielä lisää uusia kotouttamiskoulutuksen muotoja. Työmäärä on iso ja maahanmuuttajat koostuvat luku- ja kirjoitustaidottomista henkilöistä korkeasti koulutettuihin ammattilaisiin. Kaikille pyrimme tarjoamaan sen koulutuksen, jonka avulla heidän on mahdollista päästä työelämään tai jatkaa ammatilliseen koulutukseen",  toteaa aikuiskoulutuspäällikkö Riikka Joutsensaari Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Lisätietoja antaa Riikka Joutsensaari, puh. 0295 036 053


Regional information