Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lisäpotkua Kaakkois-Suomen työvoimakoulutukseen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)  


Työ- ja elinkeinoministeriö on osoittanut 900 000 euron lisärahoituksen Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut -määrärahaan. Määräraha käytetään työvoimakoulutukseen.  

Kaakkois-Suomen alueella työvoimakoulutuksen määrärahaa käytetään 100 000 € metsä-alan kuljettajakoulutuksien hankintaan, lähinnä puutavara-autonkuljettajakoulutukseen. Osa määrärahasta käytetään uusien työelämälähtöisten työvoimakoulutusmallien pilotointiin Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Määrärahaa varataan myös alueella tarvittavaan MuutosKoulutukseen.  MuutosKoulutuksella yritys voi kantaa vastuuta työntekijöidensä tulevaisuudesta, kun työt loppuvat ja yritys irtisanoo tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai lomauttaa henkilöstöään.

Määrärahan avulla turvataan yrityksille osaavaa työvoimaa alueella ja parannetaan hakija-asiakkaiden osaamista ja siirtymistä työelämään. Sillä luodaan pohjaa uudelle, uudistuvalle työvoimakoulutukselle pilotoimalla entistä enemmän työelämälähtöisiä malleja.

Lisätietoja:
- Yksikön päällikkö Tea Raatikainen
p. 0295 024 075, tea.raatikainen(at)ely-keskus.fi
- Koulutusasiantuntija Jaana Komi
p. 0295 029 059, jaana.komi(at)ely-keskus.fi
 


Regional information