Regional information

Nyheter 2022

Lindring av bristen på kompetent arbetskraft inom teknologiindustrin och social- och hälsovården: Nya riksomfattande tjänster för arbetsrelaterad invandring

De skräddarsydda tjänsterna för arbetsgivare kan nu beställas inom alla 15 NTM-centralers områden. Finländska arbetsgivare och NTM-centralerna köper tjänsterna tillsammans. Arbetsgivare-beställarens betalningsandel är hälften av de totala kostnaderna.

Arbetsrelaterad invandring har redan länge betraktats som en kompletterande lösning på arbetskraftsbristen inom vissa branscher. I enlighet med regeringsprogrammet ska tjänster utvecklas för företag som underlättar internationell rekrytering, bygga upp mångkulturella arbetsgemenskaper samt lära sig det språk som behövs i arbetet. 

Två nya servicehelheter för arbetsrelaterad invandring

En riksomfattande servicestig som redan lanserats i ursprungslandet för arbetsgivarnas behov är den rekryterande finska språk- och kulturutbildningen inom social- och hälsovårdsbranschen.
En annan servicestig som ska främjas för att trygga tillgången på kompetent arbetskraft är teknologiindustrins rekryterande testning av yrkesskicklighet för internationella rekryteringar från det europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

De skräddarsydda tjänsterna för arbetsgivare kan nu beställas inom alla 15 NTM-centralers områden. Finländska arbetsgivare och NTM-centralerna köper tjänsterna tillsammans. Arbetsgivare-beställarens betalningsandel är hälften av de totala kostnaderna.

Förutom rekrytering omfattar de skräddarsydda servicepaketen även behovsbaserad utbildning i utreselandet, identifiering av kunnande och coaching av den mottagande arbetsgemenskapen. Dessutom kommer den offentliga finansieringen att täcka hela kostnaden för stödpaket för makar till experter som rekryteras av arbetsgivare.

De nya serviceprodukterna är en del av servicehelheten Talent Boost-programmetinom Work in Finland för internationell rekrytering. De riksomfattande tjänsterna utvecklas sektorsövergripande, där fokus ligger på instanserna som lyfter upp dem; Business Finland, UF-centret, NTM-centralen i Norra Savolax och An-byrån i Nyland.
 

Läs mer

Lindring av bristen på kompetent arbetskraft inom teknologiindustrin och social- och hälsovården: Nya riksomfattande tjänster för arbetsrelaterad invandring, NTM-centralens meddelande 25.1.2023 (sttinfo.fi)