Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Limingan liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Limingan kunta ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ovat laatineet yhteistyössä Limingan kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman. Edellinen liikenneturvallisuussuunnitelma oli vuodelta 2007. Suunnittelutyön on tehnyt Plaana Oy. Suunnitelmaluonnosta on esitelty työn aikana Limingan kunnan liikenneturvallisuusryhmälle ja kunnan tekniselle lautakunnalle ja Limingan Niittypäivät –tapahtumassa heinäkuussa 2015.

Työn tulokset on koottu lokakuussa 2015 valmistuneeseen raporttiin. Suunnitelma on sisältänyt liikenneympäristön ongelmakohteiden kartoituksen, parantamistoimenpiteiden suunnittelun sekä toteuttamisohjelmien laatimisen. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty viisaan liikkumisen edistämiskeinoja sekä kirkonkylän ja Tupoksen taajamien kevyen liikenteen tavoiteverkkojen luokittelu. Liikenneasenteisiin vaikuttavan liikenneturvallisuustyön osalta on esitetty tuleva seudullinen toiminta- ja organisointimalli. Seudullinen toimijatyö käynnistyy vuonna 2016.

Parantamistoimenpiteinä on esitetty nopeusrajoitusjärjestelyjä, liittymien parantamista, kevyen liikenteen väyliä ja suojatiejärjestelyjä sekä ajonopeuk-sien hidastimia (töyssyt, suojatiekorotukset). Rakenteelliset parantamistoimenpiteet kohdistuvat pääosin kirkonkylän ja Tupoksen taajamiin. Haja-asutusalueelle esitetyt toimenpiteet ovat pääosin nopeusrajoitusjärjestelyjä.  Toimenpideohjelma sisältää nopeusrajoitusesityksiä 16 kpl ja rakenteellisia liikenneympäristön parantamistoimenpiteitä 27 kpl.
Lähivuosina tehtävien parantamistoimenpiteiden kustannusarvio on noin 300 000 € ja myöhemmin toteutettavien parantamistoimenpiteiden noin 1,75 M€. Osa toimenpiteistä vaatii tarkempien toteutussuunnitelmien laatimista.

Liikenneverkon parantamistoimenpiteillä saadaan vähennettyä sekä onnettomuuksia ja että onnettomuusriskiä. Limingan alueen maantieverkon parantamistoimenpiteiden arvioidut onnettomuuskustannussäästöt ovat vuositasolla noin 250 000 €. Eri ikäluokkiin kohdistuvan liikenneturvallisuustyön vaikutukset realisoituvat pitkällä aikajänteellä liikenneasenteiden muutoksena.
 

 

Lisätietoja antavat:

Simo Pöllänen, puh. 044 497 3701, Limingan kunta,
Heino Heikkinen, puh. 0295 038 241, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.


Regional information