Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Trafikregleringen förbättras längs riksväg 19 på avsnittet Jalasjärvi och Ytterjeppo (NTM-centralen i Södra Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbotten förbättrar skyltningen längs riksväg 19. Vägen tar vid i söder från riksväg 3 i Jalasjärvi och slutar i norr vid riksväg 8 där slutpunkten är Ytterjeppo, som ligger nära Nykarleby. Skyltningen av riksväg 19 kommer att ändras så att Karleby i fortsättningen blir fjärrobjekt i stället för Nykarleby. Skyltningen av Nykarleby ändras å sin sida från att tidigare ha skyltats som fjärrobjekt till att nu skyltas som närobjekt. Ändringen grundar sig på NTM-centralens allmänna skyltningsanvisningar.

Som fjärrobjekt väljs sådana objekt som förser långväga trafik med information om vägens allmänna riktning. Däremellan väljs objekt som är viktiga knutpunkter i vägnätet eller viktiga orter med avsikt på trafiken. Närobjekten är vanligen orter, som har betydelse med avsikt på lokaliseringen. Dessutom kan lokala objekt eller specialobjekt användas som skyltningsobjekt.

För tillfället går riksväg 19 genom Seinäjoki, men i framtiden kommer vägen att gå runt staden när den östra omfartsvägen i Seinäjoki blir en del av riksväg 19. Omfartsvägen öppnas delvis för trafik i november och samtidigt förenhetligas skyltningen.

Förbättring av trafikregleringen längs riksväg 19 inleds från vägens norra del i Ytterjeppo, vid anslutningspunkten till riksväg 8, och arbetet blir klart i slutet av oktober.

Mer information:

  • Reijo Virta, telematikexpert, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, tfn 0295 027 761, [email protected]
  • Mikael Björses, trafiksäkerhetsplanerare, ansvarsområdet för trafik och infrastruktur, tfn 0295 027 711, [email protected]

Regional information