Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Liikennevirasto on nimittänyt Jukka Lehtisen Keski-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtajaksi vuoden 2018 loppuun saakka (Keski-Suomi)

Vuodesta 2012 tehtävässään toiminut Lehtinen on menestyksekkäästi johtanut vastuualuettaan: asetetut tulostavoitteet on saavutettu hyvin, yhteistyö Liikenneviraston kanssa on sujunut ja sidosryhmät ovat olleet tyytyväisiä Keski-Suomen ELY-keskuksen liikennevastuualueen toimintaan.

Vuoden 2016 alussa otettiin ELY-keskusten Liikenne vastuualueilla käyttöön uusi toimintamalli, jossa maanteiden hoidon ja ylläpidon hankinta on keskitetty neljälle hankinta-alueelle (eteläinen, läntinen, itäinen ja pohjoinen). Lehtinen vastaa itäisestä hankinta-alueesta.

Toiminta hankinta-alueella on käynnistynyt suunnitelmien mukaisesti. Työtä muutoksen loppuunsaattamiseen niin että asetetut tavoitteet saavutetaan, on kuitenkin vielä jäljellä.

 – On hienoa olla jatkossakin mukana kehittämässä toimintaamme entistä asiakaslähtöisemmäksi siten, että liikennejärjestelmä palvelisi käyttäjiään tehokkaimmalla mahdollisella tavalla. Viimepäivinä käyty vilkas keskustelu liikennejärjestelmän uudistamistarpeesta osoittaa, että olemme oikealla tiellä, Jukka Lehtinen sanoo.

Käynnissä ja suunnitteilla on merkittäviä liikenne- ja aluehallinnon uudistuksia. ELY-keskusten ohjauksesta vastaavat tahot ovat sopineet yhtenäisestä menettelystä jonka mukaan ennen 31.12.2018 päättyviä vastuualueiden johtajien määräaikaisia palvelussuhteita jatketaan 31.12.2018 saakka suoraan ilman hakua, jotta tulevat uudistukset saadaan hallitusti toteutettua.

Lisätietoja:

Jukka Lehtinen, johtaja Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 698

Jarmo Joutsensaari, ELY-johtaja, Liikennevirasto, p. 029 534 3910

Antti Vehviläinen, pääjohtaja, Liikennevirasto, p. 029 534 3001

 

 

 

 


Regional information