Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Liikenneväylien korjausvelan kiriminen alkaa (Uudenmaan ELY-keskus)

Hallitus on myöntänyt liikenneväylien korjausvelan vähentämiseksi vuosille 2016–2018 yhteensä 600 milj. euron suuruisen lisärahoituksen. Tästä Uudenmaan ELY-keskuksen ylläpitämälle tieverkolle (Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme) kohdistuu 60 miljoonaa euroa. Lisärahoituksen turvin on laadittu valtakunnallinen kolmivuotinen korjausvelkaohjelma.

Suomen väyläverkko on päässyt rapistumaan vuosia jatkuneen niukan rahoituksen seurauksena. Korjausvelan määrä on koko väyläverkon osalta valtakunnallisesti tällä hetkellä jo 2,5 mrd euroa. Liikenneväylien korjausvelalla tarkoitetaan sitä rahasummaa, joka tarvittaisiin väylien saattamiseksi nykytarpeita vastaavaan hyvään kuntoon. Korjausvelkaa ja -tarpeita on sekä maanteillä, radoilla että vesiväylillä. Uudenmaan ELY-keskuksen tieverkolla korjausvelkaa on arviolta 230 miljoonaa euroa.

Liikenneverkon korjausvelkaa vähentävien toimenpiteiden valintakriteereinä ovat asiakkaiden tarpeet, korjausvelan hallinta sekä digitalisaatio ja uudet palvelut. Korjausvelkarahoituksen kohdentamisessa olennaista on ollut huolehtia elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä sekä työssäkäyntialueiden liikenteen toimivuudesta. Elinkeinoelämän kannalta tärkeät kohteet on tunnistettu yhteistyössä yritysten ja järjestöjen kanssa. Vaikuttavimpien kohteiden kartoittamiseksi on käyty asiakasvuoropuhelua alueen keskeisten elinkeinoelämän toimijoiden (yritykset ja järjestöt) kanssa loppuvuoden 2015 aikana. Vuoropuhelun kautta on saatu mm. perusteluita jo tunnistetuilla tarpeille sekä uusia näkökulmia korjauskohteiden priorisointiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen alueella – Uusimaa, Kanta-Häme ja Päijät-Häme - ohjelmaan sisältyy mm. tiestön peruskorjauksia, kuten merkittävänä raskaan liikenteen kuljetusreittinä toimivan kantatie 46 kunnostaminen. Tiestöllä olevista painumista ohjelmaan kuuluu mm. Kirkkojärven kohta Vt1:llä Espoossa. Useille silloille tehdään korjauksia, joiden ansiosta voidaan poistaa mm. painorajoituksia. Huonokuntoisia päällysteitä uusitaan tieverkolla kaikkien kolmen maakunnan alueella. Kokonaisuudessaan kolmivuotinen korjausvelkaohjelma löytyy Liikenneviraston verkkosivuilta, josta löytyy myös karttaesitys kohteista.

Korjausvelkaohjelma Liikenneviraston sivuilla: www.liikennevirasto.fi/korjausvelkaohjelma

Kaikki tulevien vuosien teiden korjauskohteet eivät näy korjausvelkaohjelmassa, sillä tämän erillisrahan lisäksi Uudenmaan ELY-keskus käyttää vuosittain myös kymmeniä miljoonia euroja tiestön korjaamiseen ja ylläpitotoimiin ns. normaalia tienpidonrahoitusta.

Korjausvelkaohjelmalla panostetaan jo olemassa olevien väylien korjaamiseen ja ylläpitoon. Korjaustarpeiden lisäksi liikenneverkolla on paljon parantamis- ja uusinvestointitarpeita, joihin ei tällä rahoituksella pystytä vastaamaan.

Lisätietoja antavat:

  • Rita Piirainen, ylijohtaja, puh. +358 295 021 257
  • Janne Kojo, yksikön päällikkö, +358 295 021 296

 

 

 


Regional information