Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Liikennestrategia 2025 valmis (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan ELY-keskuksen vastavalmistuneella liikennestrategialla ohjataan alueen liikennejärjestelmän kehittämistä ja tienpidon toimia vuoteen 2025 saakka. Edelliseen vuonna 2010 laadittuun strategiaan oli tarpeen tehdä muutoksia: Tämän päivän isot painopistealueet, kuten liikenteeseen voimakkaasti vaikuttava digitalisaatio ja hallitusohjelmassa korostuva elinkeinoelämän tukeminen myös liikenteen ja väylänpidon keinoin puuttuivat.

Uudenmaan ELY-keskuksen toimialue kattaa liikenneasioissa Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Liikennestrategian pohjana ovat mm. kaikkien näiden maakuntien omat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Liikennestrategia laadittiin samoihin aikoihin kuin koko ELY-keskuksen strategia vuosille 2016–2019. Liikennestrategia tarkentaakin ELYn strategiaa liikenneasioiden osalta ja niillä on siten selkeä kytkös toisiinsa.

 

 

Lisätietoja antavat:

 


Regional information