Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Trafikstopp och störningar i Skagens färjetrafik 3.-4.6.2013 på grund av färjfäste- och färjbyte (ELY-centralen i Egentliga Finland)

Färjetrafiken i Skagen skall avbrytas helt 3.6.2013, preliminärt mellan
kl. 8.00–18.00.

4.6.2013 kan det bli korta, tillfälliga trafikstopp på grund av ibruktagandet av den nya färjan.

NTM-centralen i Egentliga Finland utför utbyte av färjfästen och färja på färjeläget i Skagen, Iniö (landsväg 12330). Färjetrafiken måste inställas på färjeläget medan utbytet av färjefästen pågår. En alternativ färjeförbindelse, även för nödtransporter, finns via Houtskär, Mossala - Iniö, Dalen (rinngvägsfärjan Antonia).

Trafikstoppet beräknas vara 3.6.2013 från kl. 8.00 till kl. 18.00. Trafiken tillåts genast när det är möjligt varför störningstiden kan eventuellt vara kortare. Färjepassagerarna ombedes förbereda sig på trafikstopp på förhand. Information om trafikstopp kommer även att finnas på färjeläget.

4.6.2013 kan ibruktagandet av den nya färjan orsaka trafikströrningar. Varvet utför justeringar på den nya färjan vilket kan orsaka korta, tillfälliga trafikstopp.
Utbytesarbeten hör till leveransen av den nya färjan som Trafikverket har beställt. Den nya färjan kommer att ersätta den nuvarande färjan och samtidigt går viktbegränsningen ut. De nya krav av hinderlöshet ovh säkerhetsbestämmelser har iakttagits i planeringen och byggandet av den nya färjan varför den är större och har större lastningsförmåga i jämförelse med den nuvarande färjan. Nystadsvarvet Työvene i samband med färjeoperatören Euro Work Finland Ab ansvarar för utbytesarbetena.

NTM-centralen beklagar de olägenheter som arbetet kan orsaka.

TILLÄGGSUPPGIFTER: NTM-centralen i Egentliga Finland, upphandlingsexpert, skärgårdstrafiken Tapani Jaakkola, tel.  0295 022 791.

 

 


Regional information