Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Omdirigering av trafiken på Kellokoskentie i Tusby (LV 1453) tisdagen 21.6.2016 kl. 18:00 (Nyland)

Väg 1453, dvs. Kellokoskentie stängs för fordonstrafik mellan Nuppulinnantie och Niittykulmantie 21.6.2016 kl. 18:00 med anledning av reparationer på bankarna vid Pitkäsilta. Trafiken dirigeras till en omväg enligt bifogade karta. Att vägen stängs har inga effekter på cykel- och gångbanan.

 

Arbetet påbörjas 20.6.2016 med förberedande åtgärder som inte påverkar trafiken. Under de egentliga reparationsarbetena stängs Kellokoskentie (lv 1453) tisdag 21.6.2016 kl. 18:00 och öppnas för trafik igen senast tisdag 9.8.2016 kl. 18:00. Att vägen stängs har inga effekter på cykel- och gångbanan.

De sista skedena av arbetet pågår ända till slutet av augusti men de medför inga olägenheter för trafiken.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland (NTM-centralen)/Södra upphandlingsområdet är byggherre för objektet. Tillsynskonsult är SWECO PM Oy och entreprenör är M. Huhtakallio Oy, som ansvarar för utförandet av arbetet.

 

Omväg under reparationsarbetet pdf. (5 Mt)

 

Ytterligare information:

  • Ansvarig arbetsledare Marko Huhtakallio, M. Huhtakallio Oy, 040 557 3888
  • Tillsynskonsult Teija Räihä, Sweco PM Oy,  040 672 1548
  • Projektchef Mira Aaltonen, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland, 040 488 0498

Regional information