Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lievestuoreen lipeälammen hävittämisen viimeinen vaihe: puhdistamon laitteet puretaan (Keski-Suomen ELY-keskus)

Lipeälammen jätevesien puhdistukseen tarkoitetut laitteet puretaan niiden täytettyä tehtävänsä. Urakka alkaa maanantaina 16. marraskuuta, ja sen kesto on noin kolme viikkoa. Työmaan aikana paikoitusalue valtatie 9:n varrella ei ole alueella liikkuvien kuntoilijoiden käytettävissä.

Puhdistamorakennus on tarkoitus muuttaa kuntoilijoiden huoltotilaksi, joten ainoastaan puhdistamiseen tarkoitetut laitteet puretaan. Purkutyön aikana rakennus ja sen välitön ympäristö on työmaa-aluetta, jossa liikkuminen on kiellettyä. Työmaalla käsitellään kemikaaleja, ja työn aikana ympäristöön aiheutuu jonkin verran melu- ja hajuhaittoja.

Kuntoilijoille järjestetään rajattu läpikulkumahdollisuus työmaa-alueen ohitse. Saviolle johtavan tien (nro 640) varrella sijaitseva paikoitusalue on Mustavuoren virkistysalueella liikkuvien käytettävissä. Purku-urakan jälkeen lipeälammen alue rauhoittuu jälleen kokonaan kuntoilijoiden keitaaksi.

Rakennuttajana purkutyössä toimii Keski-Suomen ELY-keskus ja urakoitsijana Watrec Oy.

Lisätietoja:

Johtaja Kimmo Tuppurainen, Watrec Oy, p. 040 504 1443
Tekninen johtaja Janne Laiho, Laukaan kunta, p. 014 2675 830
Vesitalousasiantuntija Kai Voutilainen, Keski-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 830

Lievestuoreen lipeälammen historiaa:

  • 1935-1967: Sulfiittiselluloosatehtaan keittolipeää pumpataan Koivusuolle
  • 1989-1991: Tyhjennys pumppaamalla
  • 1997-1999: Tyhjennys uudelleen
  • 2001-2004: Maanrakennustoimenpiteet, puhdistuslaitteistot ja maisemointi

Regional information