Navigeringsmeny
Tiedotteet 2014

Pressmeddelanden 2014

Pressmeddelanden 2014

Algläget är i huvudsak lugnt i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (NTM-centralen i Södra Österbotten)

Under vecka 33 har just inga observationer av blågröna alger gjorts eller rapporterats till NTM-centralen, utom i Jalasjärvi och Kurikka. Längs kusten har små mängder blågröna alger observerats i Bergö. Däremot fortsätter den rikliga algblomningen i den konstgjorda sjön Pitkämö och badförbudet gäller fortfarande vid sjöns badstrand. I övrigt har inga blågröna alger observerats eller rapporterats i insjöarna i NTM-centralen i Södra Österbottens verksamhetsområde.

Undvik att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom det kan vara giftigt och kan orsaka bl.a. hudsymptom, ögonirritation och illamående. Även små mängder blågröna alger kan innehålla skadliga mängder alggifter. Håll i synnerhet små barn och husdjur borta från stranden och vattnet när alger kan skönjas. Vatten med blågröna alger ska inte heller användas för bevattning av t.ex. sallad och bär, och inte heller vid bastubad eller matlagning, eftersom gifterna inte försvinner vid kokning.

Tilläggsuppgifter:

  • Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Regional information