Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Alguppföljningen började i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Uppföljningen av blågröna alger började i NTM-centralens område denna vecka. Till den riksomfattande uppföljningen hör över 300 fasta kontrollplatser på olika håll i landet i insjövattnen och i Finlands kustområden. I NTM-centralen i Södra Österbottens område finns 20 fasta kontrollplatser. Av dessa ligger 12 i insjöar, t.ex. Lappajärvi, Ähtärinjärvi, Evijärvi och Kuortaneenjärvi. I kustområdet finns sju fasta kontrollplatser och en kontrollplats i en å. Läget i området i fråga om blågröna alger följs upp på dessa fasta kontrollplatser varje vecka från juni till september och NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar om läget alltid på torsdagar. Uppföljningen genomförs i samarbete med kommunerna och privatpersoner.

På samma sätt som tidigare år sparas algobservationerna i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet, vilka sedan stöder den riksomfattande bedömningen av algläget. Med den nya applikationen Havaintolähetti kan man lätt spara observationer i Järvi-meriwiki t.ex. med en telefon som har pekskärm.

Vecka 22 har inga blågröna alger observerats på NTM-centralen i Södra Österbottens kontrollplatser. På grund av det varma vädret under de senaste dagarna har ytvattentemperaturerna stigit snabbt i synnerhet i inlandet och exempelvis ytvattentemperaturen i Lappajärvi var nästan 19 grader 1.6, medan den i fjol var 12,7 °C vid samma tidpunkt.

I NTM-centralen i Södra Österbottens område förekommer blågröna algblomningar vanligen i juli-augusti, men som en följd av den varma väderleksperioden under våren kan de blågröna algerna växta till sig tidigare i sommar. En del av de blågröna algarterna kan producera giftiga föreningar och framförallt barn eller sällskaps- och husdjur bör undvika att simma i vatten där det finns alger. Vatten uppblandat med alger bör inte heller användas som tvätt- eller påkastningsvatten i bastun och inte heller som bevattningsvatten för nyttoväxter.

För tillfället finns det mycket pollen i luften, som även förs ut i vattendragen och som kan bilda ljusgula ansamlingar på vattenytan, som bryts långsamt ner.

Mer information:

  • Planerare Miia Honka, tfn 0295 028 038, miia.honka(at)ntm-centralen.fi
  • Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

Regional information