Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Leukunjoen koskien kunnostus jatkuu Kivijärvellä (Keski-Suomi)

Viime syksynä aloitettu kunnostustyö Kivijärven Leukunjoella jatkuu tänä kesänä heti vesien laskettua kevään jäljiltä riittävästi.

Syksyllä 2016 saatiin valmiiksi Pirttijoki, joka toteutui suunnitellusti. Tänä kesänä ja syksyllä on edessä iso urakka, kun kunnostettavia koskialueita on Haarajoella, Leukunpurolla ja Leukunjoella edessä vielä yhteensä noin neljä kilometriä.

Tavoite on saada työt tehtyä kokonaisuudessaan tämän vuoden aikana. Juhannuksesta elokuun puoliväliin töitä ei näillä näkymin tehdä, mutta alkukesä ja koko syksy on tarkoitus hyödyntää.

Kunnostuksella edistetään vesienhoitolainsäädännön mukaisia vesien tilan parantamistavoitteita. Joskus kuulee puhuttavan joen perkauksesta tai siivoamisesta, mutta niistä virtavesikunnostuksessa ei lähtökohtaisesti ole kyse vaan uoman monipuolistamisesta ja kiveämisestä.

Toimenpiteillä veden viipymä jokialueella kasvaa, kun uomaa palautetaan lähemmäs luonnollista tilaa. Näin erilaisille vesieliöille muodostuu runsaasti lisää suojapaikkoja. Kunnostuksella pyritään myös maisemallisen ilmeen kohentamiseen.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Pasi Perämäki
P. 0295 024 798
Keski-Suomen ELY-keskus


Regional information