Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lehtomäentien parantaminen ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen on päätöksessään (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Maantien 16230, Lehtomäentien, parantaminen ja uuden kevyen liikenteen väylän rakentaminen Iisalmen Soinlahdessa on päättymässä. Uusi väylä suojateineen parantaa erityisesti kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuutta. Lisäksi saneerattu Lehtomäentie parantaa liikkumisolosuhteita Soinlahden alueella.

Hankkeessa parannettiin kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta rakentamalla kokonaan uusi 1,6 kilometrin mittainen kevyen liikenteen väylä pysäkkikatoksineen sekä samalla korjattiin Lehtomäentien huonokuntoista tierakennetta. Siilitien asukkaita palvelemaan tehtiin suojatie. Nykyinen valaistus uusittiin Led-valaisimiksi ja Lehtomäentien sekä Vanhan Kainuuntien risteykseen lisättiin liikenteenjakaja parantamaan risteyksen liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuutta parannettiin myös alueen nopeusrajoituksia muuttamalla. Lehtomäentien alkuosalla nopeusrajoitus muuttuu 50 km:iin/h ja hankkeen loppuosalle koulun ja asutuksen kohdalla 40 km:iin/h.

Kaivutöiden yhteydessä rakennettiin tielle uusi sadevesiviemäri ja korjattiin avo-ojakuivatusta sekä samalla rakennettiin Lehtomäentien alkupäähän Iisalmen kaupungin tarpeisiin paineviemäri. Hankkeen yhteydessä myös Savon Voima ja TeliaSonera uudistivat ilmakaapelinsa maakaapeleiksi.

Lehtomäentie siirtyy lokakuun alusta Iisalmen kaupungin ylläpidettäväksi. Tie siirtyy Iisalmen kaupungin hallinnoimaksi kaduksi sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on tehnyt kadunpitopäätöksen ja muuttanut alueen kaavoitusta.

Hanke toteutettiin Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Iisalmen kaupungin yhteisrahoituksella ja sen kokonaiskustannukset olivat noin 0,8 milj. euroa. Pääurakoitsijana toimi Suomen Maastorakentajat Oy. Suunnittelijana hankkeessa oli Pöyry Finland Oy.

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
projektivastaava Maarit Kauppinen p. 0295 026 726
projektivastaava Joona Peltoniemi p. 0295 026 753

 


Regional information