Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lehtomäentien (Iisalmi) tiesuunnitelma on valmistunut (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Pohjois- Savon ELY-keskus käynnisti elokuussa 2014 tie- ja rakennussuunnitelmien laatimisen Soinlahden alueen eteläpuolelle, maantielle 16230 (Lehtomäentie), kevyen liikenteen väylän rakentamista varten. Tiesuunnitelma on valmistunut ja se on asetettu nähtäville Iisalmen kaupungin ilmoitustaululle sekä lähetetty lausuntokierrokselle. Suunnitelmasta voi tehdä muistutuksia nähtävillä oloaikana ja ne tulee jättää Iisalmen kaupungille.

Suunnitelma sisältää noin 1,6 kilometrin mittaisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen Lehtomäentien länsipuolelle ja laskuojien perkaamisia. Suunniteltu kevyen liikenteen yhteys on ainoa puuttuva osuus Iisalmen keskustan ja Soinlahden alueen välillä. Hankkeen rakentamisen yhteydessä uusitaan nykyinen valaistus ja parannetaan Lehtomäentie uusimalla huonokuntoisia tierakenteita.

Lehtomäentien varressa sijaitsevat koulu ja päiväkoti. Suunnitelluilla ratkaisuilla parannetaan kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen olosuhteita ja liikenneturvallisuutta. Vaarallisimmista paikoista Lehtomäentien ja Vanhan Kainuuntien liittymään tehdään pieniä muutoksia ja Siilitien asukkaita palvelemaan tehdään suojatie.

Suunnitelman kustannusarvio on noin 0,9 M€, joka sisältää kevyen liikenteen väylän ja valaistuksen rakentamisen sekä Lehtomäentien parantamisen.

Suunnittelu jatkuu rakennussuunnitelman laatimisella, joka valmistuu maaliskuussa 2015. Hanke toteutetaan kesällä 2015 ja rakentamisen arvioidaan kestävän noin 3-4 kuukautta. Koulun kannalta kriittisimmät rakennustyöt pyritään ajoittamaan koulun kesäloma-aikaan liikenneturvallisuuden maksimoimiseksi.

Suunnitelman on laatinut Pohjois-Savon ELY-keskuksen toimeksiannosta Pöyry Finland Oy.

Lisätietoja antavat: Pohjois-Savon ELY-keskuksesta Joona Peltoniemi, puh. 0295 026 753, Iisalmen kaupungilta Jyrki Könttä, puh. 040 588 9022 ja Pöyry Finland Oy:stä Tiina Karjalainen, puh. 010 33 49160.


Regional information