Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Åtgärder fordras för översvämningsskyddet i Lappfjärd (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Invånarna i Lappfjärd i Kristinestad har till Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten lämnat in ett upprop som undertecknats av ca 800 invånare som fordrar brådskande åtgärder för att minska översvämningsriskerna. Speciellt framförs önskemål om att rensa nedre loppet i Lappfjärds å.

Som en följd av kraftiga regn steg vattenståndet och vattenföringen i Lappfjärds å till exceptionellt höga nivåer i oktober 2012 och flödesvattnen orsakade betydande olägenheter i området. Fastän man lyckades skydda flera tiotals objekt på hösten, orsakade översvämningen skador på drygt 70 objekt, främst byggnader, i Lappfjärd och närområdet. Enligt uppskattning uppgick skadorna på byggnader till ca en miljon euro. Utöver dessa skador orsakade höstens översvämningar avsevärda skador på skörden, särskilt inom potatisproduktionen.

Då reparationsarbetena efter höstens översvämning ännu inte var färdigställda, ledde vårflödet till att samma byggnader på nytt blev våta i Lappfjärd. Enligt de preliminära uppgifterna har ca tio objekt drabbats av skador. Vårens översvämningar var kraftiga på grund av att snön smälte snabbt och att det bildades svåra isproppar, som gjorde att vattnet steg mycket hastigt i Lappfjärds centrum. Om man inte hade lyckats lösa upp isproppen i åns deltaområde, hade skadorna varit mer omfattande än i höstas.

Representanter för staden Kristinestad, Österbottens räddningsverk och Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har förhandlat om den svåra översvämningssituationen i Lappfjärds centrum. Staden Kristinestad och närings-, trafik- och miljöcentralen strävar efter att redan under sommaren starta planeringsarbetet för översvämningsvallar i Lappfjärd. Dessutom är målet att utarbeta en mer omfattande översiktsplan för översvämningsskyddet, där alla alternativa åtgärder för att avsevärt minska översvämningsrisken i området granskas.

Tilläggsuppgifter:

  • Chef för enheten för vattenresurser Liisa Maria Rautio, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 919
  • Äldre ingenjör Sari Yli-Mannila, Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 962

Regional information