Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Varningstjänst för översvämningar i Lappfjärd har öppnats (Landskapen i Österbotten)

En varningstjänst för översvämningar i Lappfjärd har öppnats. Syftet med tjänsten är att förbättra markägarnas och invånarnas möjligheter till egen beredskap ifall en översvämning inträffar.

Via tjänsten skickas ett varningsmeddelande om vattenståndet i Lappfjärds å enligt prognoserna ser ut att stiga så mycket att det kan orsaka flödesolägenheter i Lappfjärd (centrum). Varningsmeddelandena sänds som textmeddelande till mobiltelefonen, men det går inte att svara på meddelandena. Det kostar inget att ta emot varningsmeddelandet.

Det går att ansluta sig till tjänsten genom att fylla i en anmälningsblankett på webbsidan www.ely-keskus.fi/sv/web/tulvatpohjanmaa eller genom att under tjänstetid ringa 0295 027 646. I samband med anslutandet behövs följande uppgifter: namn, mobiltelefonnummer (GSM), e-postadress (om man har) samt språkval (finska/svenska).

Varningstjänsten för översvämningar i Lappfjärd ansluter till projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar som pågår i NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektets mål är att effektivera invånarnas egen beredskap och översvämningsinformationen i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

I fjol öppnades motsvarande varningstjänst i invallningsområdena längs Kyro älv och Lappo å. Längs Kyro älv och Lappo å finns omfattande invallade åkerområden, dit flödesvatten leds om en översvämning hotar bebyggelsen. Även till denna tjänst kan man fortsättningsvis ansluta sig på projektets webbplats www.ely-keskus.fi/sv/web/tulvatpohjanmaa

Mer information:

  • Projektchef Satu-Mikaela Burman, NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 0295 027 646

Regional information