Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Varningstjänst för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv har öppnats (NTM-centralen i Södra Österbotten)

En varningstjänst för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv har öppnats. Syftet med tjänsten är att förbättra markägarnas och invånarnas möjligheter till egen beredskap ifall en översvämning inträffar.

Via tjänsten skickas ett varningsmeddelande om vattenståndet i Lappo å eller Kyro älv stiger så mycket att man blir tvungen att släppa ut vatten på invallningsområdena. Varningsmeddelandena sänds som textmeddelande till mobiltelefonen, men det går inte att svara på meddelandena. Det kostar inget att ta emot varningsmeddelandet. Eftersom de aktuella invallningsområdena ligger i finskspråkiga områden, skickas varningsmeddelandena ut på finska.

Det går att ansluta sig till tjänsten genom att fylla i en anmälningsblankett på webbsidan www.ely-keskus.fi/web/tulvatpohjanmaa eller genom att under tjänstetid ringa 0295 027 646. I samband med anslutandet behövs följande uppgifter: namn, mobiltelefonnummer (GSM), e-postadress (om man har) samt invallningsområde(n), som personen tillhör.

I dagsläget omfattar varningstjänsten ca hundra kontaktuppgifter. I somras gjordes en enkät till det aktuella området och i samband med svaren kunde den som ville uppge sina kontaktuppgifter inför en eventuell varningstjänst. Om man i samband med enkäten har anmält sig till tjänsten, behöver man inte anmäla sig på nytt. Till dessa nummer har ett testmeddelande skickats via varningstjänsten 1.2.2016. Om du inte mottagit testmeddelandet, anmäl dig till tjänsten enligt instruktionerna ovan. 

Sommaren 2015 gjordes en enkät om beredskap inför översvämningar och översvämningsinformation till invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv. Längs Kyro älv och Lappo å finns omfattande invallade åkerområden, dit flödesvatten leds om en översvämning hotar bebyggelsen. Invallningsområdena är dimensionerade för en översvämning som inträffar en gång på tjugo år, vilket innebär att det är tämligen sällsynt att invallningsområdena måste tas i bruk.

Varningstjänsten för översvämningar i invallningsområdena längs Lappo å och Kyro älv ansluter till projektet Effektivare beredskap och information inför översvämningar som pågår i NTM-centralen i Södra Österbotten. Projektets mål är att effektivera invånarnas egen beredskap och översvämningsinformationen i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Projektchef Satu-Mikaela Burman, tfn 0295 027 646

Regional information