Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lappi varautuu uusien oleskeluluvan saavien maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen tuplaamalla koulutuspaikkojen määrän (Lappi)

Lapin ELY-keskuksella on tänä vuonna käytössään 4,4 miljoonaa euroa maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukseen. Määrärahojen puitteissa koulutuksen voi aloittaa noin 350 uutta oleskeluluvan saavaa turvapaikanhakijaa jo koulutuksessa olevien lisäksi. Määrärahoja tullaan käyttämään kotoutumiskoulutuksen lisäksi maahanmuuttajien alkukartoituksiin ja muihin työllistymistä tukeviin ostopalveluihin. Lisäksi Lappi saanee hallituksen toisessa lisätalousarviossa esittämänsä 400 000 euroa. Lisätalousarvion määrärahoilla varaudutaan lisäkoulutustarpeisiin, joita ilmennee, kun kunnat tekevät ELY-keskuksen kuntapaikkaesityksiin päätöksiään.

Uusien oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset käynnistyvät elokuusta lähtien Rovaniemellä, Kemi-Tornion alueella ja Kemijärvellä. Kotoutumiskoulutuksen hankinnasta on tehty hankintasopimukset Rovala-Opiston, Kemin lyseon lukion maahanmuuttajakoulutuksen ja Arffman Consulting Oy:n kanssa.

Käytännössä kotoutumiskoulutuksen hankinta ja toteutus menee niin, että ELY-keskus kilpailuttaa ja hankkii koulutuksen, TE-toimisto kartoittaa maahanmuuttajien koulutustarpeet ja kilpailutetut palveluntuottajat vastaavat koulutuksesta ja palvelujen toteutuksesta.

Lappi pioneerina – verkossa toteutettavasta koulutuksesta hyviä kokemuksia

Kotoutumiskoulutusta järjestetään myös verkossa tapahtuvana monimuotoisena opiskeluna.

– Verkko-koulutukseen sisältyvän viikon lähikoulutusjakson aikana opiskelijat perehdytetään kotoutumiskoulutuksen verkko-oppimisympäristöön ja opiskelijat saavat tietokoneet ja tarvittavat apuvälineet opiskelun toteuttamiseksi, kertoo kehittämispäällikkö Satu Tervasmäki. – Samassa koulutusryhmässä saattaa olla opiskelijoita ympäri maakuntaa pohjoisinta Lappia myöten. Esimerkiksi syksyllä alkavat verkkokoulutusryhmät alkavat lähijaksoilla Rovaniemellä ja Kolarissa.

Ensimmäiset kotoutumiskoulutuksen opetustuokiot toteutettiin verkossa jo viisi vuotta sitten. Vuodesta 2012 lähtien verkossa tapahtuva koulutus on vakiintunut lähiopetusryhmien rinnalle.

Tähänastiset kokemukset ovat olleet niin toteutuksen kuin oppimistulosten osalta erittäin lupaavia: positiiviset tulokset ovat yllättäneet jopa kokeneet kouluttajat.

– Nyt verkossa tapahtuva kotoutumiskoulutus laajenee myös muihin maakuntiin, kun itäiset ELY-keskukset käynnistävät koulutushankinnan alueilleen.

Koulutuksesta valmiudet jatko-opintoja tai työelämää varten

Työelämälähtöisyys ja opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus omalle urapolulle on osa kotoutumiskoulutusta ja siihen pureudutaan heti kotoutumiskoulutuksen alusta pitäen.  

Kotoutumiskoulutuksen uudistettujen opetussuunnitelmien tavoitteena on lyhentää selvästi kotoutumiskoulutuksen läpikäymiseen kuluvaa aikaa ja samalla nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä työelämään ja ammatillisiin opintoihin. Käytännössä tätä toteutetaan lisäämällä kotoutumiskoulutukseen ammattiin suuntautuvia koulutussisältöjä ja eri tavoin toteutettavia työelämäjaksoja.

Ammatillisten koulutussisältöjen ohella opiskellaan suomen kieltä ja yhteiskuntatietoutta. Myös yrittäjyydestä kiinnostuneita maahanmuuttajia tuetaan ja ohjataan yrityspalvelujen piiriin.

Syksyllä käynnistyy vuoden 2017 aikana toteuttavien kotoutumiskoulutusten suunnittelu ja kilpailutus. Edessä on iso ja haastava työ, jonka tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille sellaisia koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla heidän on mahdollista päästä työelämään tai jatkaa ammatilliseen koulutukseen. Kun kotoutumiskoulutuksella pyritään luomaan vahva pohja jatko-opinnoille, toivotaan oppilaitosten huomioivan yhä enemmän maahanmuuttajien koulutustarpeet koulutustarjonnassaan. 

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Satu Tervasmäki, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 134


Regional information