Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapissa työttömyys viime vuoden tasolla (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli lokakuun lopussa työttömiä 13 440. Aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui 3 880 lappilaista. Työttömiä oli vain 120 enemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka aktivointipalveluihin osallistuvien määrä oli yli 860 pienempi julkiset työvoima- ja yrityspalvelut momentin määrärahojen niukkuudesta johtuen.

Samanaikaisesti työvoiman kysyntä näkyi TE-toimistoon ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrän lisääntymisenä erityisesti yrityksissä. Lapissa oli lokakuussa avoinna 2 715 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli eniten palvelutyöntekijöille (mm. oppaat, tarjoilijat, ravintola- ja suurtaloustyöntekijät), myyntineuvottelijoille, siivoojille, myyjille sekä hoivapalvelun- ja terveydenhuollon työntekijöille. 

Työttömyyden kehityksessä on huomattavia seutukuntien välisiä eroja. Ainoastaan Rovaniemen ja Torniolaakson seutukunnissa työttömiä oli enemmän kuin viime vuoden lokakuussa. Muissa seutukunnissa työttömyys on vähentynyt, eniten Kemi-Tornion ja Tunturi-Lapin seutukunnissa.

Lokakuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan
 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
TE-toimiston johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Seuraava työllisyyskatsaus (marraskuu 2015) julkaistaan 22.12.2015

 


Regional information