Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapissa työttömiä elokuussa 13 570 - työttömyys aleni kausiluontoisesti kuukauden aikana, mutta työttömiä silti enemmän kuin vuotta aiemmin (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli elokuun lopussa 13 570 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 16,3 %. Työttömiä oli 1 380 (-9 %) vähemmän kuin heinäkuussa, mutta 250 (2 %) enemmän kuin viime vuoden elokuussa.  Työttömien määrään heijastuu julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin käytettävissä olevien määrärahojen niukkuus, josta johtuen aktivointiasteeseen laskettaviin työ- ja elinkeinohallinnon palveluihin osallistui yli 420 lappilaista vähemmän kuin viime vuoden elokuussa.

Lapin työttömyyden kehityksessä on eroja mm. seutukunnittain, ikäryhmittäin ja ammateittain:

  • Itä-Lapissa työttömiä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin – eniten työttömyys on lisääntynyt Rovaniemen seutukunnassa
  • Viisivuotisikäryhmissä 45-49 ja 50-54-vuotiaat työttömiä oli vähemmän kuin viime vuoden elokuussa – eniten on lisääntynyt 20-24-vuotiaiden työttömyys
  • Toimisto- ja asikaspalvelutyöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden sekä muut työntekijät ammattiryhmissä työttömiä oli vähemmän kuin vuotta aiemmin – palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammateissa työttömyys lisääntyi eniten vuodentakaisesta.

TE-toimistoon ilmoitettuja avoimia työpaikkoja oli Lapissa elokuussa yli 2 740, mikä on lähes 30 % enemmän kuin viime vuoden elokuussa. Avoimia työpaikkoja oli eniten palvelutyöntekijöille (mm. oppaille, kokeille, tarjoilijoille), myyntineuvottelijoille, siivoojille, myyjille ja muille myyntityöntekijöille, hoivapalvelun ja terveydenhuollon työntekijöille (lähihoitajat, henkilökohtaiset avustajat) ja rakennustyöntekijöille.  

Elokuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan

 

Lisätietoja:

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
TE-toimiston johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Seuraava työllisyyskatsaus (syyskuu 2015) julkaistaan 20.10.2015


Regional information