Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Lapissa suunta kohti parempaa (Lappi)

Lapin vahvuutena on sijainti arktisella alueella ja kolmen maan rajanaapurina. Yhteistyötä tehdään useilla aloilla. Viime aikoina Kiinan merkitys niin markkina-alueena kuin investointien rahoittajana on kasvanut. Lapin vetovoima on ollut vahvassa nousussa. Lappi on saanut poikkeuksellisen paljon kansainvälistä näkyvyyttä eri puolilla maailmaa erilaisten medioiden kautta. Yritysten kansainvälinen yhteistyö ja suuntautuminen kansainvälisille markkinoille edellyttävät rekrytoitavalta henkilöstöltä yhä laajempaa kieli- ja kulttuuriosaamista.

Saavutettavuus ja sujuvat logistiikkaketjut ovat avaintekijöitä Lapin elinkeinoelämälle, erityisesti teollisuudelle ja matkailulle, sekä alueen väestölle. Kyse on niin satamien toiminnasta kuin lento- juna-ja maantieliikenteen sujuvuudesta pitkien etäisyyksien Lapissa.

Väestökehitys on positiivista alueilla, joissa on uutta työtä ja elinvoimaisuutta. Hyvin toteutetuilla julkisilla hankinnoilla tuetaan ja kehitetään aluetaloutta.

Teollisuuden ja matkailun investoinnit lisäävät kasvua

Teollisuuden merkitys on Lapissa vahva ja laajasti määritellen joka neljäs työpaikka on teollisuudessa. Teollisuuden näkökulmasta kierto- ja biotalouden uusien investointien liiketoimintapotentiaali on nykytasoon verrattuna kymmenkertainen. Malminetsintä- ja kaivosyhtiöiden tutkimuspanostukset ovat Lapissa selvästi kasvaneet muutaman vuoden tauon jälkeen

Lapin matkailu elää juuri nyt yhtä parhaista talvikausistaan ja kevät näyttää, tuleeko tästä kaikkien aikojen vilkkain matkailutalvi. Yksilömatkailijoiden määrä on kasvanut aiemmista vuosista. Matkailijamäärien kasvun lisäksi viipymät ovat pidentyneet. Myös Lapin matkailuinvestoinneissa on tapahtunut selkeä käänne ja investoinnit ovat huomattavassa kasvussa.

Työvoiman kysyntä jatkuu vilkkaana

Työvoiman kysynnän vilkastuminen on näkynyt jo kolmena perättäisenä vuonna. Työvoiman kysynnän ja positiivisen työllisyyskehityksen arvioidaan jatkuvan. Vireillä ja käynnistymässä olevat teollisuus- ja matkailuinvestointihankkeet heijastuvat lisääntyvänä työvoiman kysyntänä rakennusalalla. Matkailun työvoiman saatavuushaasteet ovat lisääntyneet. Väestökehitys on positiivista alueilla, jossa on uutta työtä ja elinvoimaisuutta.

Työvoiman kysyntä näkyy vahvistuneena työttömyyden vähenemisenä. Viime vuonna työttömiä oli joka kuukausi vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden alenemisesta huolimatta työttömien määrä on edelleen korkea ja työttömyyden rakenteelliset ongelmat haastavia, mikä näkyy lisääntyvinä työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmina.

 

LISÄTIETOJA
Johtava toimiala-asiantuntija Heino Vasara, puh 0295 039 689, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103

LUE LISÄÄ
Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2017 (TEM toimialapalvelut)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 11.4.2017

 

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?
Alueelliset kehitysnäkymät –katsaus on  työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Kevään 2017 katsauksen arviot on tuotettu helmi-maaliskuun aikana.


Regional information