Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapissa joulukuussa työttömiä 14 355 - työttömyyden kasvu hidastunut ja pienempi kuin koko maassa (Lapin ELY-keskus)

Lapissa oli joulukuun lopussa 14 355 työtöntä työnhakijaa ja työttömien osuus työvoimasta 17,3 %. Työttömyys lisääntyi kuukauden aikana kausiluontoiseen tapaan ja työttömiä oli 1 175 (8,9 %) enemmän kuin marraskuussa. Työttömyyden kasvu verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen on pienentynyt. Työttömiä oli Lapissa 240 (1,7 %) enemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa. Lomautettujen määrä oli pienempi kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden vuosikasvu oli pienin lähes kolmeen vuoteen eli sen jälkeen kun työttömyys lähti kasvuun maaliskuussa 2012. Työttömyys lisääntyi vuoden aikana Lapissa vähemmän kuin koko maassa keskimäärin ja vähemmän kuin minkään muun ELY-keskuksen alueella.

Rovaniemen, Tunturi- ja Pohjois-Lapin seutukunnissa työttömiä oli joulukuussa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kemi-Tornion ja Torniolaakson seutukunnissa työttömyys kasvoi vuodentakaisesta. Nuorten työttömyys on vähentynyt Lapissa vuodentakaisesta.  Koko maassa nuorten työttömyys kasvaa edelleen vuositasolla. Pitkäaikaistyöttömyys lisääntyy edelleen, mutta kasvu on hidastunut.

Lapissa oli joulukuussa avoinna yli 1 710 TE-toimistoon ilmoitettua työpaikkaa. Avoimia työpaikkoja oli lähes kolmannes enemmän kuin vuotta aiemmin joulukuussa. Työpaikoista lähes 80 % oli yrityksissä ja 40 % oli työn kestoltaan yli vuoden.

Joulukuun työllisyyskatsaus kokonaisuudessaan

Lisätietoja:
Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus :
Strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, 0295 037 103

Lapin työ- ja elinkeinotoimisto:
TE-toimiston johtaja Marja Perälä, 0295 039 636

 

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto

Seuraava työllisyyskatsaus (tammikuu 2015) julkaistaan 24.02.2015


Regional information