Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lapin joet nousemassa tulvakorkeuksiin (Lapin ELY-keskus)

Lämmin sää on saanut Lapin joet nousuun. Ounasjoki nousee voimakkaasti ja sen pinta yltää vahinkorajan tuntumaan Kittilässä (176,80+N60) viikon loppupuolella, aikaisintaan torstaina. Tulvavahingot ovat mahdollisia. Rovaniemellä tulva on huipussaan toukokuun puolivälissä ja jää ennusteen mukaan alle vahinkorajan. Nousua tämän päivän arvosta noin 1,5 m. Kemijoen virtaaman ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan Kemijärven alapuolella muutamassa päivässä. Myös alueen järvet nousevat korkealle. Ounas- ja Kemijoen kevättulvista ennustetaan keskimääräistä suurempia. Myös Ivalojoen keskimääräisen suuruinen tulvahuippu ajoittuu viikon loppuvaiheille. Simojoella tulva on kääntynyt jo laskuun.

Tornionjoen Matkakoskessa joen pinta on noussut jo toista metriä. Tulvahuippu ajoittuu toukokuun puoliväliin tai loppupuolelle. Tornionjoen tulvasta odotetaan keskimääräistä tai hieman sitä suurempaa. Joen pinta pysyy todennäköisesti huipussaankin vahinkorajan alapuolella toista viikkoa. Vahinkoja ei odoteta Tornionjoella syntyvän ellei huipun aikaan tule sateita.

Jokivesistöistä jäät ovat monin paikoin lähteneet tai haurastuneet eikä jääpadoista todennäköisesti aiheudu ongelmia. Sulamiskauden säällä on suuri vaikutus kevättulvien suuruuteen. Lapin jokien tulvatilannetta seurataan tehostetusti.

Joka keväiseen ilmiöön kannattaa varautua. Vuosittain ilmeneviä ongelmia ovat olleet tulva-alueelle jääneet veneet, laiturit ja muut irtaimet rakenteet. Asukkaan vastuulla on suojata itseään ja omaisuuttaan omilla toimillaan. Tulva-alueelta kannattaa poistaa vaarassa oleva irtain omaisuus ja varmistaa, että alueelle jäävä omaisuus esim. laiturit ja veneet ovat hyvin kiinnitettyinä. Virtaavaan veteen ei missään nimessä pidä lähteä edes autolla, vaikkei tietä olisi vielä ehditty puomein sulkea.

Lisätietoja:

Tulvakeskus

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 731, [email protected]

Hydrologi Jari Uusikivi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 718, [email protected]

Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 439, [email protected]

Tutkija Ari Koistinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 287, [email protected]

Lapin Ely-keskus

Insinööri Timo Alaraudanjoki, Lap-Ely, p. 0295 037 282

Insinööri Jukka Kuoksa, Lap-Ely, p. 0295 037 397

Insinööri Juha Kuivalainen, Lap-Ely,p. 0295 037 391

Päivystys virka-ajan ulkopuolella p. 0455 2805 2800


Regional information