Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Lapin haastava tilanne huolettaa Lapin laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmää (Lapin ELY-keskus)

Lapin laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmä kokoontui 18.9. Ryhmä koordinoi laajamittaiseen maahantuloon liittyviä operatiivisia viranomaistoimia Lapin alueella.

Lapin alueella toimivissa vastaanotto- ja hätämajoituskeskuksissa on tällä hetkellä majoittuneena reilut 2000 turvapaikanhakijaa. Vastaanottokeskuksia on Tornion, Kemin ja Rovaniemen kaupunkien alueille ja Tervolan kunnassa. Vastaanottokeskuksia ollaan lähiaikoina perustamassa mm. Kemijärvelle ja Kolariin. Lapissa vastaanottokeskusten majoituskapasiteetti alkaa olla äärirajoillaan. Uusia vastaanottokeskuksia pitäisikin yhteistyöryhmän mielestä perustaa pikaisesti ja tasaisemmin eri puolille Suomea.

Lapin alueellinen yhteistyöryhmä on myös huolissaan pitkittyvässä ja kenties laajenevassa maahantulon tilanteessa kenttätyötä tekevien viranomaisten mm. poliisin ja rajavartioston jaksamisesta. Yhtäläinen huoli on myös muiden toimijoiden, kuten SPR:n henkilöstön ja vapaaehtoisten jaksamisesta.

Yhteistyöryhmä esittää, että Maahanmuuttovirasto perustaisi turvapaikkapuhutteluja varten oman tulosalueensa Lapin alueelle, jolloin käsittelyaikoja saataisiin nopeutettua.

Laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmän tehtävät ja kokoonpano

Lapissa on perustettu ELY-keskuksen johdolla laajamittaiseen maahantuloon varautumisen yhteistyöryhmä. Yhteistyöryhmän tehtävänä on yleinen varautuminen laajamittaiseen maahantuloon ja alueellisen varautumisen kehittäminen. Lisäksi tehtävinä on mm. tuottaa yhteistyössä maahantulon tilannekuvaa ja ennakoida mahdollisten uusien vastaanotto- ja järjestelykeskusten tarvetta.

Ryhmässä on Lapin ELY-keskuksen lisäksi mukana edustajat Lapin jääkäriprikaatista, Lapin aluehallintovirastosta, Lapin pelastuslaitoksesta, Lapin poliisilaitoksesta, Lapin rajavartiostosta, Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiireistä, Länsi-Suomen merivartiostosta, Rovaniemen ja Kemin kaupungeista sekä Suomen Punaisen Ristin Lapin piiristä.

Lisätietoja

Lapin ELY-keskus: yksikön päällikkö Tiina Keränen, puh. 0295 037 063 ja maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärvi, puh. 0295 037 129

Lapin aluehallintovirasto: pelastustoimi- ja varautuminen vastuualueen johtaja Jari Aalto, puh. 0295 017 356


Regional information