Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lapin ELY-keskus on tehnyt Lapin kunnille esitykset oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden kuntapaikoista (Lapin ELY-keskus)

Lapin ELY-keskus on käynyt alkuvuoden aikana neuvotteluja kuntapaikoista niiden Lapin kuntien kanssa, joissa on turvapaikanhakijoiden vastaanottoyksikkö eli Kolarin, Kemin, Rovaniemen, Tervolan, Ranuan, Tornion ja Kemijärven kanssa. Neuvottelut kuntien kanssa ovat sujuneet hyvässä yhteishengessä.

Kuntapaikoista sopimisen tarkoituksena on, että kunta voisi etukäteen valmistautua tietyn pakolaismäärän vastaanottamiseen (resurssit, palvelut) ja että pakolaisen kuntaan siirtyminen voisi tapahtua mahdollisimman hallitusti tiiviissä yhteistyössä vastaanottokeskuksen, kunnan, ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa.

Lapin ELY-keskus on esittänyt kunnille sopimuksia pakolaisten vastaanotosta seuraavasti:

  • Rovaniemi 200 kuntapaikkaa/vuosi
  • Kemi 150 kuntapaikkaa/vuosi
  • Tornio 100 kuntapaikkaa/vuosi
  • Kemijärvi 50 kuntapaikkaa/vuosi
  • Ranua 40 kuntapaikkaa/vuosi
  • Kolari 20 kuntapaikkaa/vuosi
  • Tervola 20–30 kuntapaikkaa/vuosi

Lapin ELY-keskus esittää, että sopimuksen mukaiset kuntapaikat osoitetaan ensisijaisesti oleskeluluvan saaneille turvapaikanhakijoille, mutta niitä voidaan osoittaa myös kiintiöpakolaisille kunnan niin halutessa. Lapin ELY-keskus esittää myös, että uusien sopimusten voimassaoloaika olisi vähintään vuoden 2017 loppuun asti, jonka jälkeen sopimusta arvioidaan uudelleen. Mikäli pakolaistilanne ja kuntapaikkatarve selkeästi muuttuu, sopimusta voidaan tarkistaa myös kesken sopimuskauden.

Onnistunut kuntaan siirtyminen antaa hyvän perustan kotoutumisen alkamiselle

On tärkeää, että Lapin kunnat yhdessä TE-toimiston ja muiden toimijoiden kanssa valmistautuvat oleskeluluvan saaneiden vastaanottamiseen hyvissä ajoin. Viime vuonna saapuneet turvapaikanhakijat alkavat pian saada päätöksiä hakemuksiinsa. Isompaa päätössumaa odotellaan jo tämän kevään aikana, mahdollisesti jo maalis-huhtikuun aikana. ELY-keskus toivookin, että kunnat saisivat tehtyä päätökset kuntapaikoista maaliskuun 2016 loppuun mennessä.

ELY-keskus korvaa kunnille pakolaisten vastaanotosta aiheutuvia kustannuksia, hankkii kotoutumiskoulutusta ja tukee kuntien kotouttamistyötä ohjauksen, neuvonnan, koulutuksen ja hankerahoituksen keinoin. Eri ministeriöissä on myös valmisteilla useita hankkeita maahanmuuttajien kotoutumisen tukemiseksi, joten kunnille on luvassa myös lisätukea pakolaisten vastaanottoon.

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ELY-keskuksille asettaman kuntapaikkatavoitteen mukaan Lapin kuntiin tulisi voida sijoittaa yhteensä 892 pakolaista vuonna 2016. Lapin ELY-keskuksen oma arvio alueelta tarvittavista kuntapaikoista oleskeluluvan saaneille on hieman maltillisempi: noin 500–600 kuntapaikkaa. Tällä hetkellä sovittuja kuntapaikkoja on Lapissa 120. Lapin vastaanottokeskuksissa on tällä hetkellä majoitettuna yli 2 200 turvapaikanhakijaa.

Koko Suomeen vastaanotetaan tänä vuonna 750 kiintiöpakolaista. Lapin ELY-keskus lähestyy muita kuin edellä mainittuja kuntia neuvottelujen käynnistämiseksi kiintiöpakolaisten vastaanottamiseksi.

Lisätietoja:
Maahanmuuttopäällikkö Anne-Mari Suopajärvi, puh. 0295 037 129

 


Regional information