Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Lapin ELY-keskus jakoi avustuksia rakennusperinnön hoitoon sekä vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin (Lappi)

Lapin ELY-keskus on myöntänyt rakennusperinnön hoitoon avustuksia rakennusten hoitoa ja kunnossapitoa varten. Avustettavat kohteet sijoittuvat eri puolille Lappia. Avustuksia myönnettiin kymmenille kohteille ja avustusten määrät vaihtelivat 1000 ja 3000 euron välillä.

Lisäksi ELY-keskus on myöntänyt yhdeksälle hankkeelle yhteensä 103 640 euroa avustusta vesien- ja merenhoidon sekä vesistötoimenpiteiden toteutusta palveleviin hankkeisiin Lapin alueella. Myönnetyt avustukset vaihtelivat 2 000 ja 24 240 euron välillä. Avustettavilla hankkeilla parannetaan järvien tilaa sekä edistetään vesistöjen monipuolista ja turvallista käyttöä.

Avustusten pääpaino on vesienhoitosuunnitelmien toimeenpanoa edistävissä vesistöhankkeissa. Avustusta on myönnetty ensisijaisesti hyvää huonommassa tilassa olevien vesien tilan parantamiseen sekä vesien hyvän tilan ylläpitämiseen.  

Lapin alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat ovat seuraavat:

  • Kittilän Pihti- ja Kinisjärven kunnostus, Kinisjärvi-Vuoman kyläyhdistys ry
  • Kolarin Taapajärven kunnostus, Taapajärven kalastuskunta
  • Kolarin Ylläsjärven kunnostus, Ylläsjärven kyläyhdistys ry
  • Kolarin Äkäslompolojärven kunnostus, Äkäslompolojärven osuuskunta
  • Kolarin Ylläksen alueen vesistöjen kehittämis- ja kunnostussuunnitelma, Kolarin kunta
  • Rovaniemen Palojärven niittoprojekti, Palojärven kalastuskunta
  • Pellon Miekojärven tiktaalien paikantaminen ja merkkaaminen, Sirkan osakaskunta
  • Tervolan Loueputaan pohjapadon kunnostussuunnitelma, Tervolan kunta
  • Tornion Kaakamo-Laivaniemen venereitin viimeistely, Kaakamo-Ruottalan osakaskunta

 

Lisätietoja; puhelimella tai etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Avustukset rakennusperinnön hoitoon:

Tarkastaja Tapio Pukema, puh. 0295 037 492

Tarkastaja Riku Tapio, puh. 0295 037 546

Avustukset vesistöjen käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin:

Vesitalousyksikön päällikkö Arto Seppälä, puh. 0295 037 532

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Kuoksa, puh. 0295 037 397

Vesitalousasiantuntija Reijo Kallioniemi, puh. 0295 037 346


Regional information