Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lapin elinkeinoelämällä positiivisia odotuksia (Lapin ELY-keskus)

Lapin elinkeinoelämän näkymät ovat positiiviset. Yritysten liikevaihto on kehittynyt koko maata paremmin ja pk-yritykset odottavat myös lähiajan kehityksen olevan myönteisen. Yritysten kehittämisaktiivisuus ilmenee rahoituksen suurena kysyntänä. Kasvua ja positiivisia tulevaisuuden näkymiä luovat matkailualan lisäksi arktisten olosuhteiden hyödyntäminen.

Matkailu jatkaa kasvuaan ja tästä vuodesta arvioidaan tulevan ennätyksellisen hyvä.  Matkailu on kasvanut Lapissa viime vuosina taantumasta huolimatta: kasvu on kiihtynyt viime kuukausina ja sen arvioidaan jatkuvan myös loppuvuonna. Kasvu näkyy kaikkialla Lapissa ja matkailijoiden määrä on lisääntynyt erityisesti Aasiasta ja Euroopasta. Eri puolilla Lappia on suunnitteilla yhteensä noin 100 milj. €:n investoinnit matkailun kehittämiseen.

Matkailun lisäksi myös muilla aloilla positiivisia näkymiä

Lapissa toimii useita menestyviä ajoneuvojen ja renkaiden testauskeskuksia, jotka ovat erikoistuneet arktisiin olosuhteisiin. Testauskeskuksiin on investoitu paljon Muoniossa, Rovaniemellä, Ivalossa ja Kittilässä. Myös Kemissä on suunnitelmia ja kokeiluja meren jäällä testaamiseen. Aurora-hankkeessa luodaan kansainvälisesti ainutlaatuinen älykkään automaattisen liikenteen testialue ja osaamiskeskus. Tie soveltuu jatkossa liikenteen automatisaation testausalueeksi. Tieympäristö varustetaan laitteilla ja varusteilla, joita ajoneuvojen valmistajat ja tuotekehittäjät sekä tienpitäjä voivat hyödyntää testaustoiminnassaan.

Metsätalouden näkymät ovat valoisat: puun monipuoliselle käytölle on meneillään ja suunnitteilla paljon erilaisia hankkeita. Puuhun ja muuhun bioenergiaan perustuva energian tuotanto kasvaa ja esimerkiksi Kemin Kaidin biojalostamohankkeesta odotetaan päätöstä tämän vuoden aikana.  Rakennushankkeita on meneillään ja niitä on käynnistymässä erityisesti Rovaniemellä, Torniossa ja matkailukeskuksissa. Isoimmat infrahankkeet ovat valtateiden 4 ja 21 sekä Ylitornion Alkkulanraitin parantaminen.  Lisäksi Lappiin on myönnetty korjausvelkarahaa tieverkon kunnon parantamiseen mm. Rovaniemellä, Torniossa ja Simossa.

Työttömyys alenee viiveellä

Elinkeinoelämän myönteinen kehitys näkyy viiveellä työllisyyden paranemisessa. Uudet työpaikat syntyvät pääosin yrityksiin. Positiivisena signaalina on TE-toimistoon ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrän kasvu. Lapissa työttömyyden kasvu hidastui viime syksynä ja työttömiä on viime kuukausina ollut vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyyden väheneminen on kuitenkin pientä ja työttömyyden rakenteelliset ongelmat hidastavat muutosta.  Uhkana työttömyyden alenemiselle on julkisiin työvoima- ja yrityspalveluihin käytettävissä olevien määrärahojen riittämättömyys.

LISÄTIETOJA
Toimialapäällikkö Heino Vasara, puh 0295 039 689, strategiapäällikkö Tuija Ohtonen, puh. 0295 037 103

LUE LISÄÄ
Lapin alueelliset kehitysnäkymät (Lapin luotsi)

Alueelliset kehitysnäkymät 1/2016 (TEM toimialapalvelut)

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 14.4.2016      

 

Mikä on alueelliset kehitysnäkymät –katsaus?
Alueelliset kehitysnäkymät –katsaus on työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskusten kaksi kertaa vuodessa laatima julkaisu, johon on koottu ELY-keskusten yhdessä alueen asiantuntijaverkostojen kanssa muodostamat näkemykset alueen ja sen seutukuntien nykytilasta ja tulevaisuuden kehitysnäkymistä. Kevään 2016 katsauksen arviot on tuotettu helmi-maaliskuun aikana.


Regional information