Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Enkät till invånare i Västra Nyland om kollektivtrafiken (NTM-centralen i Nyland)

NTM-centralen i Nyland, Nylands förbund och kommunerna i regionen har färdigställt ett förslag om kollektivtrafikens servicenivå i Västra Nyland 2017–2020. Fastställandet av servicenivån omfattar Lojo, Vichtis, Ingå, Sjundeå, Högfors, Hangö och Raseborg.

Du kan ge respons på förslaget fram till den 31 maj på adressen: https://www.webropolsurveys.com/S/97CCC31CCD7D8A29.par

Vid årsskiftet 2015–2016 gjordes många förändringar i kollektivtrafiken i Västra Nyland. Utbudet på marknadsvillkor har minskat och i synnerhet veckoslutsturer har dragits in helt och hållet. För att trygga servicen för skolelever, studerande och pendlare har kommunerna och NTM-centralen varit tvungna att öka avtalstrafikens andel. Om man vill bevara den nuvarande servicenivån måste man sannolikt öka kommunernas finansieringsandel.

Det är meningen att utredningen av regionens kollektivtrafik ska färdigställas i slutet av sommaren 2016.

Mer information:

  • NTM-centralen i Nyland: Kollektivtrafikexpert Jukka-Pekka Vallius, tfn 0295 021 324
  • Persontrafikslogistiker för kommunerna i Västra Nyland Tapio Heinonen, tfn 044 386 1090

Regional information