Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2017

Det varmare vädret ökar risken för algblomningar (landskapen i Österbotten)

Trots det varmare vädret har mängden blågröna alger på de fasta kontrollpunkter som NTM-centralen i Södra Österbotten har tills vidare inte ökat jämfört med de föregående veckorna.  Den gångna veckan har en liten mängd blågröna alger observerats i sjön Ähtärinjärvi. Dessutom har medborgarna meddelat några observationer av blågröna alger.

Algobservationerna sparas i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för alla. Den innehåller också aktuella uppgifter om ytvattentemperaturerna. Medborgarna kan också spara sina observationer i systemet och på så sätt stödja den riksomfattande bedömningen av algläget. Observationerna från alguppföljningen vid tidpunkten i fråga berättar endast om algsituationen vid kontrollplatsen och i andra delar av sjön kan situationen vara annorlunda. Med hjälp av webbappen Havaintolähetti kan man enkelt spara sina observationer med smarttelefon. Observationer av blågröna alger kan också meddelas genom att ringa alguppföljningssituationen på nummer 0295 027 990. Prov av särskilt riklig eller avvikande algförekomst kan också skickas för analys till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Blågröna alger eller cyanobakterier finns naturligt i vattendragen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. För att de blågröna algerna ska växa behöver de näringsämnen, och ljus och värme främjar tillväxten. Lugnt väder får algmassan att stiga upp till vattenytan och den syns lätt som ett grönaktigt bälte. Vatten som innehåller rikligt med blågröna alger bör inte användas, eftersom algerna kan vara giftiga och orsaka t.ex. hudsymtom, irriterade ögon och illamående. I synnerhet småbarn och husdjur bör hållas bort från stranden och vattnet när det finns blågröna alger i vattnet. Det är också skäl att undvika att använda vattnet i bastun och som hushållsvatten.

 

Mer information:

Alguppföljningstelefonen 0295 027 990

www.jarviwiki.fi


Regional information