Navigeringsmeny
Tiedotteet 2016

Pressmeddelanden 2016

Pressmeddelanden 2016

Lahdessa puhdistetaan vanhan vaneritehtaan maaperää (Hämeen ELY-keskus)     

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Lahden Ruoriniemessä sijaitsevan UPM-Kymmene Oyj:n entisen vaneritehtaan alueen maaperän puhdistamisesta. Alueen maaperä on pilaantunut öljyllä tehdastoimintojen seurauksena tehdasrakennuksen alla. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 500 kuutiometriä noin 600 neliömetrin alueella. Maaperän puhdistamisesta vastaa UPM-Kymmene Oyj. Maaperä puhdistetaan sen jälkeen, kun alueella olevat tehdasrakennukset on purettu.      

Vaneritehtaan alueen maankäyttö muuttuu asuin- ja liikekäyttöön. Pilaantunut maaperä puhdistetaan, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa alueen tulevalle käytölle eikä ympäristölle ja terveydelle. Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että öljyiset maat kaivetaan pois ja toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus varmistetaan maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240   

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset - Häme         


Regional information