Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Lahden kaupunki puhdistaa alatorin ja kauppatorin maaperän (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on käsitellyt Lahden kaupungin tekemän ilmoituksen, jossa kaupunki ilmoittaa puhdistavansa alatorin ja kauppatorin bensiinin ja öljyn pilaaman maaperän. Kaupunki on suunnitellut puhdistavansa maan kaivamalla pilaantuneen maan pois ja toimittamalla sen käsiteltäväksi. Alatorin alue on tarkoitus puhdistaa kesän kuluessa ja kauppatorin alue on suunniteltu puhdistettavan syksyllä.

Nykyisen alatorin kohdalla Marolankadun varressa on ollut vuosina 1930 -1950 huoltoasema, josta on päässyt maaperään bensiiniä ja öljyä. Maaperä on edelleen voimakkaasti pilaantunut bensiinillä ja sen komponenteilla sekä öljyllä syvimmillään yhdeksän metrin syvyyteen. Pilaantunutta maata on yhteensä noin 27 000 tonnia kaikkiaan noin 4 000 neliömetrin alueella. Alueen maaperä puhdistetaan, koska maaperän bensiini- ja öljyhiilivedyt aiheuttavat haittaa pohjavedelle ja vaaraa terveydelle. Erityisesti bensiini ja sen yhdisteet kulkeutuvat pohjaveteen, ja niille voi altistua myös rakennusten sisäilman kautta.

Kauppatorin alueelle on suunniteltu rakennettavaksi maanalainen pysäköintihalli, jonne tulee ajoyhteys alatorin suunnalta. Pilaantunut alue on suunniteltu puhdistettavaksi tämän vuoden aikana toukokuusta alkaen ennen pysäköintihallin rakentamista. Puhdistamisesta vastaa Lahden kaupunki, joka omistaa pilaantuneen alueen.

Alue puhdistetaan sille tasolle, ettei siitä aiheudu haittaa tai vaaraa pohjavedelle, terveydelle eikä maankäytölle. Pilaantuneet maat toimitetaan haitta-ainepitoisuuksien mukaan lajiteltuina käsittelypaikkoihin, joilla on ympäristölupa käsitellä vastaavia pilaantuneita maita. Hämeen ELY-keskus edellyttää ilmoituksesta antamassaan päätöksessä, että ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Puhdistaminen on tehtävä niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle tai terveydelle. Haihtuvien hiilivetyjen pitoisuuksia ilmassa on tarkkailtava työn aikana. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus on selvitettävä maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta tulee laatia raportti.

Lisätietoja

  • diplomi-insinööri Olli Valo, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 240

Regional information