Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Översvämningssjön längs Kyro älv töms (ELY-centralen i Södra Österbotten)

Publicerat 22.4.2013

Flödesluckorna till de invallade områdena längs Kyro älv stängdes på söndagskvällen, eftersom det skulle ha gjort större helhetsskada än nytta att släppa ut mer flödesvatten till de invallade områdena. Man har även börjat pumpa tillbaka flödesvattnet från områdena. Trots att flödesluckorna är stängda och vattnet pumpas tillbaka, har vattenytan i Kyro älv fortsatt att sjunka och ligger i dag måndag bara 10 cm över översvämningsgränsen i Nikkola. Vattenytan kommer eventuellt att sjunka under översvämningsgränsen redan i dag.

Översvämningssjöarnas areal på de invallade områdena längs Kyro älv var som störst nästan 3000 hektar och den totala mängden vatten uppgick till ca 25 milj. m3. Översvämningssjöarnas medeldjup var knappt en meter. I fjol var de översvämmade områden avsevärt mindre. Då var arealen 2000 hektar och mängden vatten som pumpades var ca 10 milj. m3.

I Toby (Korsholm) fortsätter flödesvattnet som runnit in från Kyroälvhållet att rinna mot Laihela å. I det förenade avrinningsområdet är det uppenbart mer vatten än under den exceptionella situationen senaste höst och flera diken som normalt rinner ut i Kyro älv, strömmar nu tillfälligt i riktning mot Laihela å. Läget fortsätter sannolikt att vara problematiskt ännu i flera dagar. Bostäder är omringade av vatten och lokala vägförbindelser är kapade.

Mer information

  • Äldre ingenjör Tuuli Saari, tfn 0295 027 925, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Översvämningschef Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Tommi Mäki, tfn 0295 027 882, ELY-centralen i Södra Österbotten
  • Ingenjör Kim Klemola, tfn 0295 027 829, ELY-centralen i Södra Österbotten

Regional information