Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Pressmeddelanden 2013

Kymijoen hyytöpuomit paikoilleen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomien tarkoitus on hidastaa pintavirtausta ja nopeuttaa jääkannen muodostumista jokeen. Veneilijöitä varoitetaan hyytöpuomien aiheuttamasta vaarasta. Kymijoella on käytetty puomeja hyydön torjuntaan 1920-luvulta lähtien.

Hyytöä muodostuu joen pohjaan ja kiviin

Hyytöä muodostuu, kun veden virtaus on riittävän nopeaa ja veden lämpötila laskee lähelle jäätymispistettä tai sen alle. Alijäähtyneen veden kohdatessa esteen esim. kiven, sen virtaus hidastuu ja vesi jäätyy hyyteenä kiviin ja muihin pohjamateriaalehin. Hyytöjä syntyy eniten, kun pakkanen on kovaa ja veden virtaus joessa on suuri. Myös tuuli lisää hyydön muodostumista. Hyytö voi aiheuttaa voimakkaita ja äkillisiä tulvia. Tämän vuoksi hyytöä pyritään ehkäisemään jo ennakkoon mm. hyytöpuomeilla. Näin hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja siten hyydön muodostumista.

Hyytöpuomeja asennetaan Kymijokeen kaikkiaan yli 20, lähinnä Kymijoen alaosalle mm. Susikoskelle, Ahvionkoskelle, Kultainkoskelle, Pernooseen, Parikkaan, Siikakoskelle, Langinkoskelle sekä Hirvikoskelle. Hyytöpuomit poistetaan Kymijoesta jäiden sulamisen jälkeen keväällä 2014.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asentamien hyytöpuomien lisäksi vesivoimalaitokset asentavat omia hyytöpuomeja voimalaitosten yläpuolelle. Vesivoimalaitosten asentamia hyytöpuomeja on ainakin  Myllykosken ja Keltin voimalaitosten läheisyydessä.

Vähäsateinen syksy pienentää Päijänteen juoksutuksia ja vähentää Kymijoen virtaamaa

Syksy on ollut Kymijoen valuma-alueella yleisesti ottaen hyvin vähäsateinen. Kymijoen virtaama on joen alajuoksulla Ahviossa tällä hetkellä tasolla 180 m3/s, joka on noin 70 m3/s pienempi kuin lokakuussa keskimäärin. Kalkkisten säännöstelypadon luukut ovat tällä hetkellä suljettuna ja Kymijoen juoksutus tapahtuu kokonaisuudessaan luonnonkosken kautta. Kymijoen lähtövirtaama Kalkkisista on tällähetkellä 160 m3/s.

Hyytö tulee nostamaan vedenkorkeuksia talven aikana

Tulevan talven virtaamat tulevat olemaan ennusteen mukaan oleellisesti pienempiä kuin viime talvena, jolloin virtaama Kymijoen alajuoksulla oli ajoittain yli 500 m3/s. Pienempi virtaama ei kuitenkaan poista hyytötulvan riskiä. Hyytö saattaa nostaa vedenkorkeuksia huomattavasti normaalista vedenkorkeuden tasosta ja kiinteistönomistajien on hyvä huomioida hyytötulvan riski Kymijoen alajuoksulla laittaessaan kiinteistöjä, veneitä ja laitureita talvikuntoon.

Kymijoen vesitilanne  (ymparisto.fi)

Lisätietoja

Hyytöpuomien asennus rakennusmestari Tapio Piipari  P. 0295 029 269
Vesitilanne Kymijoella vesistöinsinööri Juha Pohjoisaho P. 0295 029 270


Regional information