Navigeringsmeny
Uutiset 2017

Nyheter 2017

Nyheter 2017

Kymenlaakson tulevat kasvupalvelut keskustelussa (Kaakkois-Suomi)

Kouvolassa kokoonnuttiin torstaina 6.4. keskustelemaan Kymenlaakson tulevista kasvupalveluista.  ELY-keskuksen, TE-toimiston ja maakuntaliiton järjestämään tilaisuuteen osallistui reilut 40 yritys- ja työvoimapalveluiden parissa toimivaa asiantuntijaa ja henkilöstön edustajaa.

Sote- ja maakuntauudistuksessa nykyiset työllisyys- ja yrityspalvelut kootaan yhteen julkiseksi kasvupalveluksi, jotka tuotetaan järjestäjä-tuottaja-mallilla. Tarkoituksena on saada osaavat työnhakijat ja yritysten tarpeet kohtaamaan nykyistä paremmin ja näin saada alueille kasvua. Palvelulla edistetään uutta yritystoimintaa, yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä sekä vastataan työmarkkinoiden muutoksiin. Keskeinen ja kokoava tehtävä on aluekehitys, joka muodostuu laajasta kokoelmasta erilaisia asioita, kuten elinkeinoelämästä, maaseudusta, työllisyydestä, alueidenkäytöstä ja liikenteestä.


Johtaja Satu Mäkelä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta kertoi kasvun agendasta ja
uusista kasvupalveluista. Uudistuksessa keskeisiä periaatteita ovat asiakaslähtöisyys ja vaikuttavuus. Tärkeää on, että mikään asiakasryhmä ei jäisi ilman palveluita, Mäkelä totesi.Juha Kouvo esitteli TE-palvelujen lähtökohtia kohti maakunta- ja kasvupalvelu-uudistusta. – Uudistus ei ole pelkkä tehtävien siirto, vaan tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltaisempi palvelu. Uudistus ei ole valmis vielä 1.1.2019, vaan silloin alkaa kehittäminen, Kouvo tähdensi.

Rajapinta maakuntien ja kuntien välillä on tärkeä yhteistyön kenttä, vaikka lakiuudistus ei koske kuntia. Juha Kouvo Kaakkois-Suomen TE-toimistosta kertoi, että työryhmä sote- ja maakuntapalvelujen rajapinnassa on käynnistänyt työnsä Kymenlaaksossa ja yhteistyöpalaveri alueen kunnanjohtajien kanssa on tulossa. Kunnat käynnistelevät työllisyysstrategiatyötä osana uutta elinvoimatehtävää.


– Kasvupalvelut tulee olemaan yksi aluekehittämisen työkalu. Kymenlaakson malli voi olla erilainen kuin jossakin toisessa maakunnassa, totesi Kymenlaakson Liiton Toni Vanhala puheenvuorossaan.

Kommenttipuheenvuoron asiakaslähtöisen yrityskehittämisen kokonaisuudesta
esittivät Mika Perttunen Cursorista (vas.), Martti Husu Kinnosta ja Tiina Moberg Kymen Yrittäjistä. 
– Kasvu ei ole pelkästään investointeja ja työllistämistä, vaan pitäisi tuottaa mahdollisimman paljon
palveluja, joka mahdollistavat kasvun, mainitsi Tiina Moberg.

Kysymyksiä ja kommentteja heräsi muun muassa markkinapuutteen ja sen keston määrittelystä sekä siitä, miten uudistuksessa toteutuu palvelujen saannin tasavertaisuus sekä asiakaslähtöisyys. Asiakkaiden yksilöllisten ja vaihtelevien tarpeiden määrittelyä ja valmiutta palvella erilaisilla malleilla pidettiin tärkeinä. Ketterää palvelua esimerkiksi pienienkin, nopeasti annettavien avustusten muodossa toivottiin.

Aluekehittämis- ja kasvupalvelulaki on parhaillaan lausunnolla 26.4.2017 asti. Laki on menossa eduskuntaan kesäkuussa. Kasvupalveluun liittyvät sisältölait ovat lausunnolla touko–kesäkuun ja menevät eduskuntaan syyskuussa. Maakuntien väliaikaisten toimielinten on tarkoitus aloittaa toimintansa 1.7.2017. Väliaikaishallinto vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta, kuten henkilöstön, omaisuuden ja sopimusten siirtoon liittyvistä asioista. Substanssiasioiden valmistelu jatkuu edelleen väliaikaishallinnon aikana. Kasvupalveluiden kehittämisen tueksi on hankittu markkinavuoropuhelun asiantuntijapalvelua.

Maakuntauudistus muuttaa laajasti hallintoa, toimintatapoja ja toimijoiden rooleja. Sen myötä maakuntien liittojen tehtävät, pääosa ELY-keskusten tehtävistä sekä TE-palvelun tehtävät siirtyvät vuoden 2019 alusta uusien maakuntien järjestämisvastuulle. Uudet, itsehallinnolliset maakunnat muodostavat jatkossa Suomessa kokonaan uuden hallinnon tason. Maakuntauudistuksen jälkeen alueiden kehittämisestä vastaavat maakunnat omalla alueellaan, kunnat omalla alueellaan sekä valtio.

Lisätietoja:

  • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtaja Satu Mäkelä. Kaakkois-Suomen ELY-keskus, satu.m.makela(at)ely-keskus.fi, p. 0295 029 147
  • Johtaja Juha Kouvo, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, juha.kouvo(at)te-palvelut.fi, p. 0295 042 099
  • Kansainvälisten asiain päällikkö Toni Vanhala Kymenlaakson Liitto, toni.vanhala(at)kymenlaakso.fi p. 040 512 3356

Lisätietoa maakuntauudistuksesta ja kasvupalveluista (tem.fi)

Kasvun agenda (tem.fi)

 

- Tuija Närhi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus


Regional information