Navigeringsmeny
Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Pressmeddelanden 2015

Kuuttien radiolähetinseuranta kiellettiin, tutkimuksia voi tehdä GPS-laitteilla (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus on muuttanut vuosina 2014-2018 voimassa olevaa poikkeuslupaa, jolla Itä-Suomen yliopisto on tehnyt saimaannorpan kuuttien käyttäytymistutkimuksia. Päätöksen mukaan kuuttien radiolähetinseuranta on kielletty, mutta tutkimuksia voi edelleen tehdä GPS-laitteilla.

ELY-keskus päätti kieltää radiolähettimien käytön, koska ne saattavat lisätä kuuttien riskiä jäädä kiinni kalaverkkoihin. Tutkijat voivat kuitenkin seurata kuuttien käyttäytymistä edelleen GPS-lähettimien avulla. Lähettimiä saa kiinnittää vuosittain enintään neljään kuuttiin.

Poikkeuslupa oikeuttaa saimaannorppayksilöiden häiritsemiseen lajin pesintäolosuhteiden parantamista ja yksilöiden käyttäytymistä koskevien tutkimusten aikana.

GPS-seurannasta toivotaan lisää tietoa kuuttien käyttäytymisestä

GPS-lähettimien käyttämistä kuuteilla ei tässä vaiheessa katsottu tarpeelliseksi kieltää, sillä yhden kuutin GPS-seuranta on antanut merkittävästi lisätietoa kuuttien vieroituksen jälkeisestä käyttäytymisestä ja liikkumisesta. GPS-laitteiden avulla on saatu aikuisten yksilöiden osalta liikkumista sekä elinpiirin kokoa ja vuodenaikaisvaihteluita koskevaa uutta tietoa. Vastaavalla menetelmällä on mahdollista saada lisää suojelusuunnittelua tukevaa tietoa myös kuuttien osalta. Yksilöiden käyttäytymistä koskevien tutkimusten jatkamisen tarpeellisuus on todettu myös vuonna 2011 valmistuneessa ympäristöministeriön asettaman Saimaannorpan suojelutyöryhmän raportissa (Saimaannorpan suojelun strategia ja toimenpidesuunnitelma).

ELY-keskus voi myöntää luvan poiketa luonnonsuojelulain kielloista

Saimaannorppa on äärimmäisen uhanalainen ja luonnonsuojelulain mukaisesti rauhoitettu. Luonnonsuojelulaissa on lueteltu toimenpiteet ja toimintatavat, jotka rauhoitettujen lajien suojelun nimissä ovat kiellettyjä. Lain mukaan kiellettyä on mm. rauhoitettuihin eläinlajeihin kuuluvien yksilöiden tahallinen häiritseminen. Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää luvan poiketa luonnonsuojelulain kielloista. Yliopisto on tehnyt viranomaisen myöntämillä poikkeusluvilla saimaannorppien käyttäytymistä selvittäviä radiolähetintutkimuksia jo 1990-luvulta lähtien. Pääpainona tutkimuksissa ovat olleet aikuiset yksilöt, mutta myös kuutteja on merkitty lähettimin. Vuosina 1995-2014 on lähetinseurannassa ollut kaikkiaan 19 kuuttia. GPS-lähettimet otettiin tutkimuskäyttöön aikuisille norppayksilöille radiolähettimien rinnalle 2000-luvulla. GPS-lähettimen käyttöä testattiin yhdellä kuutilla ensimmäisen kerran vuonna 2014.

Lisätietoja:

Biologi Arto Ustinov, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 239


Regional information